PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL: trzeba zmniejszyć limity przyjęć na studia dentystyczne

NRL/ŁS
10-06-2014, 08:07
NRL: trzeba zmniejszyć limity przyjęć na studia dentystyczne NRL: trzeba zmniejszyć limity przyjęć na studia dentystyczne (źródłó: sxc.hu)
- Zwiększenie liczby studentów stomatologii będzie skutkować obniżeniem jakości kształcenia przeddyplomowego oraz brakiem odpowiednich możliwości kształcenia podyplomowego, a rosnąca liczba absolwentów stomatologii przewyższać będzie zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, co znacznie utrudni, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwi, tym absolwentom właściwe wykonywanie zawodu – uważają członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stanowisko Prezydium NRL to krytyczna uwaga do projektu resortu zdrowia, który, niewiele, ale jednak, zwiększa limit przyjęć na studia stomatologiczne w roku akademickim 2014/2015. Warto zaznaczyć, że uwaga formułowana jest nie po raz pierwszy.

Dentyści z KS NRL od lat zwracają uwagę, że głównymi przesłankami do ustalania limitów powinny być: możliwości dydaktycznie uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Tymczasem liczba unitów stomatologicznych, którymi poszczególne uczelnie dysponują jest zbyt niska w stosunku do liczby osób szkolących się na tych uczelniach.

NRL zauważa, że proponowany limit przyjęć w stosunku do roku akademickiego 2011/2012 jest wyższy łącznie o 127 miejsc, w stosunku do roku akademickiego 2004/2005 łącznie aż o 554 miejsca, co w okresie dekady oznacza wzrost o 77 proc.

Stomatolodzy z samorządu są zdania, że resort zdrowia od lat bez zastrzeżeń przyjmuje propozycje uczelni, które są podyktowane w głównej mierze ich potrzebami, a nie rzeczywistymi potrzebami krajowego systemu ochrony zdrowia.

- Możliwości kadrowe uczelni oraz ich baza powinny być w większym stopniu wykorzystywane w zakresie kształcenia podyplomowego, szczególnie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych będzie miał nie wzrost liczby lekarzy dentystów, lecz zwiększenie ilości specjalistów w dziedzinach lekarsko-dentystycznych - przekonują dentyści.

Prezydium NRL uważa, że stale zwiększając liczbę przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny Ministerstwo Zdrowia nie weryfikuje zasadności takich decyzji i nie dokonuje analizy zapotrzebowania na absolwentów stomatologii.

- Dostrzegając, że wzrost liczby przyjęć na studia stomatologiczne obejmuje miejsca na studiach w języku innym niż język polski (w praktyce chodzi o język angielski), które są kierowane do osób w większości nie podejmujących potem zawodu w Polsce, należy zauważyć, że wielu obywateli Polski studiuje stomatologię poza granicami Polski - tacy absolwenci w większości zaś zamierzają następnie podjąć pracę w Polsce. Od 2008 r. rośnie liczba obywateli Polski z ukraińskimi dyplomami lekarza dentysty posiadających w Polsce prawo wykonywania zawodu. Polacy studiują stomatologię także na Słowacji - przekonują lekarze dentyści.

Jednocześnie Prezydium NRL podkreśla, że dostępność pacjentów do świadczeń stomatologicznych w Polsce nie jest ograniczona z uwagi na niedostateczną liczbę lekarzy dentystów, lecz przede wszystkim jest wynikiem zbyt niskich nakładów publicznych na system opieki stomatologicznej i ograniczeń co do zakresu i ilości świadczeń przysługujących w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

O kontrowersyjnej propozycji resortu zdrowia w sprawie limitów czytaj również:

Będzie jeszcze więcej stomatologów? MZ chce zwiększyć limity przyjęć na studia 

ORL Warszawa: zwiększenie limitów przyjęć bez oceny zapotrzebowania, nie ma sensu 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH