PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL na temat doskonalenia zawodowego dentystów

we
29-04-2016, 10:48
NRL na temat doskonalenia zawodowego dentystów Nowe reguły w przyznawaniu punktów edukacyjnych (fot. pixabay)
Prezydium NRL pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski uważa, że szczególnie potrzebne było zniesienie limitu punktów edukacyjnych w ramach poszczególnych form kształcenia zawodowego, o co wielokrotnie apelowali lekarze i lekarze dentyści.

Pomimo, w zasadzie pozytywnej oceny projektu - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło kilka uwag do konsultowanych propozycji.

Prezydium NRL twierdzi, że w załączniku do rozporządzenia (lp. 8) powinno być:
- udział w programie edukacyjnym udostępnianym przy pomocy technologii informatycznych, telewizji i innych mediów, umożliwiającym wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
- liczba punktów: 1 punkt za każdą godzinę trwania programu;
- sposób weryfikacji: zaświadczenie wydane przez organizatora.

jest natomiast:
- udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe,  akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów lub w w programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
- liczba punktów: 1 punkt za każdą godzinę trwania programu; zaświadczenie wydane przez organizatora;  maks. 0,5 pkt za jedno pytanie; 
- sposób weryfikacji: zaświadczenie wydane przez organizatora.

Z kolei w lp. 13 powinno być:
- autorstwo i współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba punktów: dwukrotność liczby punktów wskazanych w wykazie MNiSW;
- sposób weryfikacji: notka biograficzna.

jest natomiast
- napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus;
- liczba punktów: 50 i 30 - za wznowienie;
- sposób weryfikacji: notka biograficzna.

NRL krytykuje zniesienie możliwości uzyskiwania punktów edukacyjnych za prenumeratę fachowych czasopism medycznych oraz za przynależność do kolegiów specjalistów lub towarzystw naukowych. Broni tych form doskonalenia zawodowego, ponieważ dają one realne możliwości doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, którzy nie pracują w ośrodkach klinicznych, nie pracują naukowo i nie zdobywają kolejnych specjalizacji.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH