PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL: likwidacja stażu podyplomowego - błąd, który się mści

NRL/ms
11-05-2015, 08:05
NRL: likwidacja stażu podyplomowego - błąd, który się mści NRL za przywróceniem stażu podyplomowego (foto: freedigitalphotos)
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej krytykuje wprowadzenie dwusemestralnego praktycznego nauczania, realizowanego w trakcie ostatniego roku studiów; ale nie tylko, bo wskazuje na zagrożenia takiego rozwiązania i optuje za powrotem instytucji stażu podyplomowego.

Według NRL, skutki likwidacji stażu ma negatywny wpływ na:
- jakość kształcenia kadr medycznych;
- prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych;
- niezbędne uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zapewniałyby bezpieczne (od strony prawnej) zasady zdobywania wiedzy praktycznej.

Czytaj także:

Marta Klimkowska-Misiak (NRL): staż daje czas 

Jakub Łada: bez stażu podyplomowego trudniej rozpocząć pracę 

NRL uważa, że wprowadzenie dwusemestralnego praktycznego nauczania:
- skutkuje de facto skróceniem studiów w zakresie nauczania teoretycznego, co może negatywnie wpłynąć na jakość tego kształcenia;
- to odejście od tradycji nabywania pełnych uprawnień do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty pod opieką starszych kolegów (poprzez staż realizowany dopiero po zakończeniu studiów przez absolwentów studiów medycznych i stomatologicznych);
- oznacza dopuszczenie do pacjenta osoby:
- niemającej tytułu zawodowego;
- nieposiadającej prawa wykonywania zawodu;
- której postawa etyczna nie była przedmiotem badania OIL;
- która nie podlega odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

Samorząd lekarski optuje za powrotem stażu podyplomowego i jednocześnie deklaruje pomoc w pracach zmierzających do wprowadzenia modyfikacji zasad jego realizacji.

Autorzy apelu do ministra zdrowia uważają, że nie bez znaczenia jest również fakt, iż aktualny model kształcenia praktycznego pozbawiony jest właściwego finansowania potrzeb zapewniającego odpowiednie standardy nauczania i nabywania wysokich kompetencji przez studentów.

Prezydium NRL twierdzi, że status prawny studenta, biorącego udział w praktycznym nauczaniu zawodu, budzi wiele wątpliwości, aby to zmienić - należy wprowadzić przepisy, które w sposób jednoznaczny regulowałyby m. in.:
- zakres uprawnień studenta do udzielania świadczeń zdrowotnych, z określeniem, które czynności może wykonywać samodzielnie, które pod bezpośrednim nadzorem, a których nie wolno mu wykonywać;
- dostęp studenta do dokumentacji medycznej pacjentów i do danych objętych tajemnicą lekarską;
- kwestię prawa pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału studenta w udzieleniu świadczenia zdrowotnego;
- ochronę studenta odbywającego praktyczne nauczanie przed majątkową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone pacjentowi w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach zbliżonych do ochrony, z jakiej korzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Źródło: NRL 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH