PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowi konsultanci wojewódzcy: gdzie i z kim się kontaktować

szaft
20-06-2014, 07:43
Nowi konsultanci wojewódzcy: gdzie i z kim się kontaktować Nowi konsultanci wojewódzcy: gdzie i z kim się kontaktować (źródło: Fotolia/PTWP)
Czerwiec to nie tylko czas zmian na stanowiskach medycznych konsultantów krajowych, o czym informowaliśmy kilka dni temu. W wielu województwach wojewodowie powołali nowych konsultantów z zakresu stomatologii, część osób będzie kontynuowała kadencje. W niektórych wciąż trwają procesy rekrutacyjne, ale bywają miejsca gdzie nie ma konsultantów we wszystkich specjalizacjach stomatologicznych i nie będzie. infoDENT24.pl prezentuje aktualne listy ekspertów.

Teoretycznie w całej Polsce powinno pracować 96 konsultantów medycznych z zakresu stomatologii. Obecnie (17 czerwca) tylko w województwach: opolskim i śląskim funkcjonują konsultanci we wszystkich specjalizacjach stomatologicznych: ortodoncji, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją i protetyki.

W większości województw są wakaty na pojedyncze stanowiska, ale np. w woj. lubuskim jest ich pięć, a w woj. świętokrzyskim są konsultanci tylko ze stomatologii zachowawczej i dziecięcej i w najbliższym czasie więcej nie będzie powołanych.

Jak dowiedział się infoDENT24.pl, w: Małopolsce, na Podkarpaciu i na Pomorzu, trwają procesy rekrutacyjne. Mogą potrwać jeszcze długo, ponieważ, jak mówili naczelnicy wydziałów zdrowia z różnch województw to "mozolny proces". 

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do ich obowiązków należy opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Konsultanci występują z wnioskami do okręgowych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Na wniosek wojewody, wydają opinię o spełnianiu przez placówkę warunków do udzielania świadczeń. Do ich zadań należy także wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę warunków do prowadzenia stażu podyplomowego, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji.

woj. dolnośląskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr n. med. Janina Szeląg

Katedra i Zakład Ortodoncji

Uniwersytetu Medycznego

ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław

tel.71/ 784-02-95 szelag@fa.am.wroc.pl

periodontologia

Prof. dr hab. n. med Tomasz Konopka

Katedra i Zakład Periodontologii UM ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław para-dont@stom.am.wroc.pl

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat

 

stomatologia dziecięca

Prof. zw. dr hab. n. med

Urszula Kaczmarek

Katedra i Zakład Stomatologii

Zachowawczej i Dziecięcej UM ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław

tel. 71/ 784-03-62  stomzach@bf.uni.wroc.pl

chirurgia stomatologiczna w

wakat

 

protetyka stomatologiczna

Dr n. med. Zdzisław Artur Bogucki

Katedra Protetyki Stomatologicznej ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław tel. 71/ 784-03-62

woj. kujawsko-pomorskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Lek. stom. Ewa Chmielewska

Centrum Stomatologiczne
ul. Świętokrzyska 53/12
86-100 Inowrocław tel. 52 357-68-88

periodontologia

wakat

 

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Lek. stom. Elżbieta Kawecka 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
ul. Konarskiego 1-3 
85-950 Bydgoszcz tel. 52 349-74-48
fex 52 349-74-47 e-mail: 
elkawecka@wp.pl

stomatologia dziecięca

wakat

 

chirurgia stomatologiczna w

wakat

 

protetyka stomatologiczna

Lek. stom. Jolanta Kwaśniewska

SP ZOZ Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. G. Zapolskiej 18 85-149 Bydgoszcz 
tel./fax. 52 340-49-62
email:
przychodniastomatologia@scs.com.pl

woj. lubelskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

wakat

 

periodontologia

Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

 

Katedra i Zakład Periodontologii UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-11, mail: periodontologia@tlen.pl

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat 

 

stomatologia dziecięca

Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel.  81 532 06 19, e-mail:sekretariat.ped@umlub.pl

chirurgia stomatologiczna

wakat

 

protetyka stomatologiczna

Dr n. med. Janusz Borowicz

Zakład Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-30, e-mail:zaklad_protetyki@wp.pl

 woj. lubuskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

wakat

 

periodontologia

dr hab. n. med. Anna Dojs

Prywatny Gabinet Stomatologiczno – Periodontologiczny  ul. Żeromskiego 19/3, 66-400 Gorzów Wlkp.

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat 

 

stomatologia dziecięca

wakat

 

chirurgia stomatologiczna

wakat

 

protetyka stomatologiczna

wakat

 

woj. łódzkie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr n. med. Adam Skiba

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny

Instytut Stomatologii UM w Łodzi

Zakład Ortodoncji Katedry Wieku Rozwojowego

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

periodontologia

wakat

 

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat 

 

stomatologia dziecięca

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny

Instytut Stomatologii UM w Łodzi

Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

chirurgia stomatologiczna

Dr n. med. Jolanta

Białkowska-Głowacka

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny

Instytut Stomatologii UM w Łodzi

Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

protetyka stomatologiczna

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Władysław

Sokołowski

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny

Instytut Stomatologii UM w Łodzi

Zakład Stomatologii Ogólnej

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

woj. małopolskie - w trakcie rekrutacji

woj. mazowieckie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

wakat

 

periodontologia

Dr n. med. Maciej Nowak

Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Dr n. med. Agnieszka Mielczarek

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Zakład Stomatologii Zachowawczej

stomatologia dziecięca

Dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii

Zakład Stomatologii Dziecięcej

chirurgia stomatologiczna

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Leczenia Obrażeń Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pawilon 11 B

protetyka stomatologiczna

Prof. dr hab. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Stomatologii

Zakład Protetyki Stomatologicznej

woj. opolskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr n. med. Justyna Grzybowska-Substelna

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Justyna Grzybowska - Substelna

ul. Armii Krajowej 16 A/2

45-071 Opole

periodontologia

Lek. dent. Ewa Maliszewska-Bukowińska

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

ul. 11-Listopada 1d/7-8

47-200 Kędzierzyn-Koźle

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Lek. dent. Barbara Ziobrowska

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

ul. Kościuszki 2

45-062 Opole

stomatologia dziecięca

Lek. dent. Barbara Hamryszak

Spółka Partnerska Lekarzy

Stomatologów Higieny Stomatologicznej Dzieci i Młodzieży

ul. Koszyka 21

45- 720 Opole

chirurgia stomatologiczna

Lek. dent. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

 

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

protetyka stomatologiczna

Dr n. med. Jacek Skowron

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„DUO-DENT”

ul. Dworcowa 1

46-020 Czarnowąsy


woj. podkarpackie - w trakcie rekrutacji

woj. podlaskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr hab. n. med. Izabela Szarmach

Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok tel. 85 745-09-64; faks 85 745-09-63 e-mail: orthod@umb.edu.pl

periodontologia

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok tel. 85 748-59-07; faks 85 744-73-97 e-mail: perio@umb.edu.pl

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat

 

stomatologia dziecięca

Dr hab. n. med. Grażyna Beata Marczuk-Kolada

 

Zakład Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 15A, III p., 15-274 Białystok tel. 85 745-09-56; faks 85 745-09-61

e-mail: gkolada@umb.edu.pl

chirurgia stomatologiczna

Dr n. med. Janusz Szarmach

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

tel. 85 748-57-69; 85 748-57-70; faks 85 748-57-72 e-mail: janusz.szarmach@umb.edu.pl

protetyka stomatologiczna

Prof. dr hab. n. med.

Maria Gołębiewska

Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 748-57-68, 85 748-57-69; faks 85 748-57-72

e-mail: protetyk@umb.edu.pl

 

woj. pomorskie - w trakcie rekrutacji

woj. śląskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr n. med. Michał Tarnawski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia Rodzinna” s.c. B. M. Tarnawscy

ul. 3 Maja 55/1 41-800 Zabrze

tel. 32/276-33-33

fax. 32/276-33-33

e – mail: michal@tarnawski.eu

periodontologia

Dr n. med. Beata Wierucka - Młynarczyk

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry  Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Plac Traugutta 2 41-800 Zabrze

tel./fax.  32/282 -78 -40 wew. 113 , 32/271- 72- 17 email: bwierucka-mlynarczyk@sum.edu.pl

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

Plac Akademicki 17 41 – 902 Bytom tel./fax. 32/ 282-79-42 wew. 113

email:martatanasiewicz@sum.edu.pl

stomatologia dziecięca

Dr hab. n. med. Lidia Postek - Stefańska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakład Stomatologii Dziecięcej Katedra Stomatologii Wieku  Rozwojowego

Pl. Traugutta 2 41-800  Zabrze

tel. 32/271 -36- 12 fax. 32/271-36-12

e-mail: swrzab@sum.edu.pl

chirurgia stomatologiczna

Dr n. med. Tadeusz Morawiec

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Katedry i Kliniki Czaszkowo - Szczękowo-Twarzowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Pl. Akademicki 17

41-902 Bytom tel. 32/282-74-78 wew. 115 fax. 32/282-77-65

e – mail: tmorawiec@sum.edu.pl

protetyka stomatologiczna

Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron

Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Plac Traugutta 2  41-800  Zabrze

tel. /fax. 32/370-52-51

e-mail: sbaron@sum.edu.pl


woj. świętokrzyskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

 

 

periodontologia

 

 

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Lek. dent. AnnaDąbrowska-Krzak

Gabinet Prywatny
ul. Pocieszka 17 25-736 Kielce
tel. 533-193-823
email.
krzak-konsultant@onet.pl

stomatologia dziecięca

Lek. dent. Joanna Zemlik

Gabinet stomatologii Dziecięcej
ul. Prosta 37 25-371 Kielce
tel.602-683-639
email.
zemlik@kielce.com.pl

chirurgia stomatologiczna

 

 

protetyka stomatologiczna

 

 


woj. warmińsko-mazurskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Lek. dent. Katarzyna Maria Miśków

Eurodental 10-508 Olsztyn

ul. Mickiewicza 33/1 tel. /89/ 534 34 97 e-mail: kasiadmi@wp.pl

periodontologia

Lek. dent. Anna Lella

10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40

tel. /89/ 512 65 41, fax. /89/ 527 56 60 e-mail: annalella@poczta.fm

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Dr n. med. Joanna Sowa

Studio Dentystyczne Dywity

11-001 Dywity ul. Olsztyńska 87/7

tel. 608 491 129 e-mail:sowajoanna@wp.pl

stomatologia dziecięca

Lek. dent Aleksandra Dornowska-Pytlowany

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

ul. Żołnierska 18a

10-561 Olsztyn

tel. 89 539 32 08

email:dornowska1975@gmail.com

chirurgia stomatologiczna

Dr n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 10-561 Olsztyn

ul. Żołnierska 18A 

tel. /89/ 5393 206

protetyka stomatologiczna

wakat

 

woj. wielkopolskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

Dr n. med. Barbara Biedziak

 

Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna
ul. Szamarzewskiego 44/1
60-552 Poznań

periodontologia

Dr n. med. Anna Kurhańska - Flisykowska

 

 Centrum Stomatologii
Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego             Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
ul. Bukowska 70 60-812 Poznań

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Dr hab. n. med. Anna Surdacka

Uniwersytet Medyczny
Centrum Stomatologii

Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

stomatologia dziecięca

Prof. dr hab. med. Maria Borysewicz-Lewicka

Uniwersytet Medyczny
Centrum Stomatologii
Klinika Stomatologii Dziecięcej
ul. Bukowska 70 60-812 Poznań

chirurgia stomatologiczna

Prof. UM dr hab. n. med. Jerzy Sokalski

 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Centrum Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

protetyka stomatologiczna

Prof. dr. hab. med. Wiesław Hędzelek

Uniwersytet Medyczny
Centrum Stomatologii
Katedra Protetyki Stomatologicznej ul. Bukowska 70
60-812 Poznań


woj. zachodniopomorskie

Specjalizacja

Imię i Nazwisko

Adres kontaktowy

ortodoncja

wakat

 

periodontologia

wakat

 

stomatologia zachowawcza

z endodoncją

wakat

 

stomatologia dziecięca

wakat

 

chirurgia stomatologiczna

Dr n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

tel. (91) 466 17 36, (91) 466 17 37

fax (91) 466 17 66 kom. 501 085 944

protetyka stomatologiczna

wakat

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH