PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowa wersja wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

ms
25-09-2017, 11:06
Nowa wersja wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego SMK po nowemu (foto: pixabay)
Założenie konta i weryfikacja uprawnień – czynności niezbędne do złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego – mogą zostać wykonane w dowolnej chwili, bez konieczności posiadania wyniku i świadectwa LDEK lub LEK.

Każdy lekarz dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu, również to wydane na czas odbycia stażu podyplomowego, może założyć konto i złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w grupie biznesowej „lekarz dentysta” lub „lekarz”.

MZ zachęca do wykonania tych czynności niezwłocznie.

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LDEK (LEK) na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LDEK (LEK) lekarz dentysta będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w październiku.

Można także zaczekać do ogłoszenia wyników (LDEK) LEK, co nastąpi najpóźniej 28 września, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. 

Uwaga: w przypadku podawania wyniku LDEK (LEK) w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6 proc., w SMK przecinek zastępuję się kropką, 61.6 proc.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego JESIEŃ 2017 termin na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego upływa 2 października 2017 r. o godz. 23.59, albo

Można również wypełnić i wysłać wniosek (jak wskazano wyżej), a następnie po ogłoszeniu wyników LDEK (LEK), powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie ze wskazanym opisem. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym w październiku.

W przypadku egzaminu LDEK (LEK) zdawanego we wrześniu 2017 r. nie ma obowiązku załączania kopii świadectwa o zdaniu egzaminu. Weryfikacja wyniku nastąpi we właściwym urzędzie wojewódzkim w oparciu o dane przekazane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, podchodzące powtórnie do egzaminu (LDEK) LEK w sesji jesiennej 2017, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wpisując aktualnie posiadany wynik LDEK (LEK) i załączyć skan stosownego świadectwa lub pozostawić pola związane z wynikiem tegoż egzaminu puste, a następnie, po opublikowaniu wyników LDEK (LEK), złożyć kolejny wniosek uzupełniony o wynik egzaminu, w oparciu o który lekarz dentysta chce podlegać rankingowaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH