• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nabór na dwa kierownicze stanowiska na UM w Poznaniu

en
30-03-2017, 11:57
Nabór na dwa kierownicze stanowiska na UM w Poznaniu Szansa na awans na UMP (fot. archiwum)
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu poszukuje dwóch pracowników naukowych na stanowiska  kierownika Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Katedry Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz kierownika Katedry Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej.

Wymagania na oba stanowiska są podobne. Mogą się o nie ubiegać samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:
- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
- znaczący dorobek naukowy,
- praktykę zawodową.

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej,
- autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
- informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- dokumenty stwierdzające uzyskanie tytułu naukowego i stopni naukowych,
- wykaz dorobku naukowego,
- dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.I09.ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze 4. 5. 6. 7. zm),
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
- w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy - kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata.

Termin składania dokumentów na oba stanowiska: 24 kwietnia 2017 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH