PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Na stomatologii w UM we Wrocławiu szukają asystentów

kan
18-06-2017, 08:36
Na stomatologii w UM we Wrocławiu szukają asystentów Szansa na karierę naukową (fot. pixabay)
Ostatecznie do 19 czerwca należy złożyć  aplikacje na trzy stanowiska asystenta - w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (dwa miejsca) oraz w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (dwa miejsca) oraz Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji (jeden wakat) UM we Wrocławiu są wolne stanowiska asystenta. 

Wymagania stawiane kandydatom obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym:
- tytuł naukowy (w dziedzinie),
- stopień naukowy: (w dziedzinie - w dyscyplinie),
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- specjalizacja w dziedzinie  (podstawowej),
- pełne prawo wykonywania zawodu,
- oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu ma złożyć:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiające zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w UM,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania dokumentów: do 19 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie później niż w 4 miesiące od jego ogłoszenia. 

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM we Wrocławiu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH