PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

ms
05-02-2014, 09:50
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (foto: sxc..hu)
Poszukiwani są chętni do przeprowadzenia szkoleń stażowych w zakresie: - asystowanie przy zabiegach z użyciem lasera stomatologicznego; - zaawansowane techniki dentystyczne freztechnika; - protezy acetalowe. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się w gabinetach stomatologicznych, zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zorganizowanie dwudniowego stażu - wizyty „zawodoznawczej".
W stażu (wizycie „zawodoznawczej") weźmie udział czterech uczniów (dwie grupy po dwie osoby) z Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej.

Czas trwania stażu: po dwa dni dla każdej z dwóch grup dwuosobowych (łącznie cztery dni).
W ciągu dwudniowego stażu ma być zrealizowanych łącznie 10 godzin lekcyjnych (45 minut).

Staż zaplanowany musi być w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych, do 31 marca 2014 r.

Gabinet stomatologiczny na terenie Krakowa powinien być zlokalizowany maksymalnie do 60 minut dojazdu w odległości od siedziby szkoły. Gabinet musi być wyposażony w laser stomatologiczny.

Zakłada się przeprowadzenie szkolenia na temat:
- celowości zastosowania lasera stomatologicznego,
- zasad działania lasera stomatologicznego,
- przygotowania stanowiska pracy wyposażonego w laser stomatologiczny,
- przygotowania instrumentarium wykorzystywanego podczas leczenia zębów z użyciem lasera,
- specyfiki współpracy lekarz - asysta podczas zabiegu z wykorzystaniem lasera,
- zadań asysty stomatologicznej przed, w trakcie i po zabiegu z użyciem lasera.

Przebieg ćwiczeń praktycznych:
- przygotowanie instrumentarium i stanowiska wyposażonego w laser stomatologiczny do zabiegu,
- zastosowanie lasera stomatologicznego w gabinecie,
- sposób uporządkowania stanowiska pracy po zakończonym zabiegu.

Obowiązki wykonawcy:
- zapewnienie materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność kursanta, w formie kserokopii lub broszur tematycznych,
- realizacja stażu przez wykwalifikowany, medyczny personel, posiadający doświadczenie zawodowe i wiedzę merytoryczną z tematu objętego przedmiotem zamówienia,
- wypełnienie z uczestnikami anonimowej ankiety ewaluacyjnej
- przygotowanie, podpisanie i wydanie certyfikatów udziału w stażu (zgodnie z wytycznymi Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi zasad oznaczania projektów i działań informacyjno - promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Wykonawca po zakończeniu stażu powinien przedstawić:
- listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników stażu,
-. program stażu,
- dziennik zajęć,
- potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, wraz z jednym egzemplarzem materiałów,
- oryginały ankiet ewaluacyjnych,
- kopię wydanych certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
- informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą.

SŁOWA KLUCZOWE
frezarki   szkolenia stomatologiczne   laser  

POLECAMY W SERWISACH