PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Miejsce dla asystenta w Instytucie Stomatologii UJ CM

ws
13-07-2015, 13:23
Miejsce dla asystenta w Instytucie Stomatologii UJ CM Collegium Medicum (foto: wikimedia)
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii.

Wymagania:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- specjalizacja w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją;
- doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami;
- chęć pogłębiania wiedzy i rozwoju naukowego potwierdzone ukończonymi kursami i szkoleniami;
-wysoka ocena pracy doktorskiej, potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr.;
- pozytywna opinia kierownika zakładu, dyrektora Instytutu, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2015 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 m.in. dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH