• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lublin w barwach stomatologii: wystartował prawdziwy szczyt naukowy

ms
19-04-2018, 07:04
Lublin w barwach stomatologii: wystartował prawdziwy szczyt naukowy Konferencje w Lublinie (foto: pixabay)
Liczbą: gości honorowych, wybitnych naukowców, wykładowców, konsultantów, którzy uczestniczą w trzech, równolegle odbywających się właśnie w Lublinie, konferencji naukowych, obdzielić można byłoby co najmniej kilka poważnych sympozjów międzynarodowych o najwyższych notowaniach w świecie nauki.

Chodzi o:
XX Międzynarodową Konferencję Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”
organizowaną przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współorganizatorami konferencji są Naczelna Izba Lekarska oraz Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie

XI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", której poprzednie edycje odbywały się w Nałęczowie - organizowaną przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie, Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”. Współorganizatorami konferencji są Naczelna Izba Lekarska oraz Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM

IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową  "Między funkcją a estetyką", której poprzednie edycje organizowano w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – sygnowaną przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin, Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie, Centrum Opieki Farmaceutycznej i Innowacji w Ochronie Zdrowia oraz Stomatologiczne Medyczne Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

Konferencje odbywają się od 19 do 21 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2.

Honorowy patronat nad konferencjami objęli: rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Drop, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Obecność zapowiadają: rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Drop,  rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ziętek, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, dziekani wydziałów/oddziałów stomatologii, profesorowie, konsultanci krajowi reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii, kierownicy klinik, katedr i zakładów uniwersytetów medycznych, a także pracownicy naukowi z wszystkich polskich uczelni medycznych oraz z uniwersytetów medycznych: Holandii, Izraela, Gruzji, Ukrainy (Kijowa, Lwowa, Połtawy, Sumy, Iwano-Frankowska).

Inicjatorem i wieloletnim organizatorem Konferencji Okrągłego Stołu i Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” jest prof. dr hab. Teresa Bachanek - prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno - Dentystycznej „Sapientia”, od lat zaangażowana w integrację środowiska medycznego i ujednolicenie standardów nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym.

POLECAMY W SERWISACH