PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Łódź: kariera naukowa w branży stomatologicznej

ws
02-03-2016, 11:25
Łódź: kariera naukowa w branży stomatologicznej Kariera w UM w Łodzi (foto: pixabay)
Kto chce pokierować Zakładem Technik Dentystycznych, a kto Zakładem Patomorfologii Stomatologicznej Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi?

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłosił konkurs na objęcie stanowiska kierownika Zakładu Technik Dentystycznych Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi  oraz kierownika Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii UM w Łodzi.

Zainteresowani udziałem w konkursach powinni złożyć:
- podanie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
- świadectwo pracy;
- zaświadczenie o specjalizacji;
- świadectwo zdrowia;
- życiorys;
- fotografię;
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną podsumowaną aktualną punktacją wg ministra nauki i szkolnictwa wyższego i wg International Citation Reports (Impact Factor);
-  oświadczenie, że kandydat:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
c) nie został ukarany karą dyscyplinarną;
d) korzysta z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego ul. Pomorska 251, pok. 209 do 10 marca 2016 r

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH