PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK: więcej periodontologii, mniej stomatologii dziecięcej

ms
01-07-2016, 08:13
LDEK: więcej periodontologii, mniej stomatologii dziecięcej LDEK restrukturyzowany (foto: pixabay)
Minister zdrowia proponuje, żeby LDEK obejmował większą liczbę pytań z zakresu periodontologii i jednocześnie mniejszą liczbę pytań dotyczących stomatologii dziecięcej.

Teraz jest tak, że LDEK zawiera pytania z zakresu kształcenia przeddyplomowego m.in. w dziedzinie stomatologii dziecięcej — 35 pytań oraz w dziedzinie periodontologii — 14 pytań.

Minister zdrowia zauważył, że w okresie studiów przedmioty te są prowadzone w zbliżonej liczbie godzin dydaktycznych, a jeśli tak - to w opinii szefa resortu zdrowia - niezasadne jest utrzymywanie tak dużej dysproporcji w liczbie pytań egzaminacyjnych, wykorzystywanych na potrzeby LDEK.

Zapowiadane rozporządzenie zniweluje tę dysproporcję.

Ma być tak: w dziedzinie stomatologii dziecięcej test będzie obejmował 29 pytań, a w dziedzinie periodontologii 20 pytań. Zmiana ta nie wpłynie jednak na łączną liczbę pytań, która nadal będzie wynosić 200.

Za sprawą tej prostej zmiany minister zdrowia doprowadzić chce do podwyższenia jakości wykształcenia lekarzy dentystów. W efekcie nastąpić ma wzrost jakości udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych – zapewnia pomysłodawca.

Planuje się, że rozporządzanie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, ale jednocześnie z dostatecznym wyprzedzeniem terminu egzaminu LDEK.

                               ***

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Na podstawie art. 14e ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903)

w § 4 w ust. 2:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stomatologii dziecięcej — 29 pytań,";
2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) periodontologii — 20 pytań,".
2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Więcej: Andrzej Cisło o LEK i LDEK: nie ma problematyki, nie ma jawności

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH