PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Laser stomatologiczny nagrodą w sesji plakatowej I Kongresu PTSL

ms
28-07-2015, 13:48
Laser stomatologiczny nagrodą w sesji plakatowej I Kongresu PTSL dr n. med. Kinga Grzech - Leśniak (foto: infoDENT24.pl)
Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, zachęca do nadsyłania prac konkursowych na sesję plakatową, która towarzyszyć będzie I Kongresowi Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (4 - 5 grudnia 2015 r. w Krakowie).

Przewodniczącym sesji plakatowej jest prof. Adam Stabholz z Izraela. Zachętą do nadsyłania wartościowych prac ma być także nagroda – profesjonalny laser.

Zgłaszanie prac
Warunkiem udziału w sesji plakatowej „Lasery w stomatologii” jest pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy dokonanie zgłoszenia udziału w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej na stronie internetowej www.ptsl.com.pl oraz www.laser.org.pl oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej

Do sesji plakatowej przyjmowane będą prace oryginalne i kazuistyczne. Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace, jako pierwszy autor, i więcej jako drugi lub trzeci autor. Warunkiem zakwalifikowania pracy do sesji plakatowej jest pozytywna recenzja nadesłanego streszczenia pracy przez jury sesji plakatowej.

Streszczenia prac (plik MS Word) należy przesłać drogą elektroniczną na adres ptsl@laser.org.pl z dopiskiem „sesja plakatowa”

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora /współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami).

Ostateczny termin przesyłania streszczeń prac upływa 1 października 2015 r. o godz. 23.59.

Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez jury sesji plakatowej i zakwalifikowane do prezentacji podczas sesji plakatowej kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów kongresu drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do 17 października 2015 r. Streszczenia prac zostaną opublikowane w książce kongresowej.

Ekspozycja plakatowa
Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu o wymiarach 70 x 100 cm (orientacja pionowa). Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania kongresu.

Ocena prac
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie jury dokona oceny prac przedstawionych w formie plakatów. Oceniane elementy pracy plakatowej to: wartość merytoryczna, sposób i precyzja przekazu informacji, aktualność tematu. W drugim etapie jury dokona analizy prac przedstawionych w formie pięciominutowej prezentacji ustnej, oceniając poszczególne elementy wartości merytorycznej pracy (wprowadzenie, cel pracy, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji i prowadzenia dyskusji, zmieszczenie się z prezentacją w przysługującym czasie.

Jury, na podstawie sumarycznej liczby punktów, uzyskanych w dwóch etapach konkursu, wyłoni najlepszą pracę oraz trzy wyróżnienia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH