PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto na wykładowcę w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM w Poznaniu?

kan
29-03-2018, 11:24
Kto na wykładowcę w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM w Poznaniu? Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii w Poznaniu szuka wykładowcy (fot. pixabay)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny) w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy wymagany staż pracy - 2 lata w szkole wyższej na stanowisku adiunkta lub wykładowcy,
- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II,
- karta kwalifikacyjna zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonana w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inna dokumentacja.

 
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów: 10 kwietnia 2018 r.
Konkurs rozstrzyga się nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH