PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto na staż: arytmetyka poparta logiką

NIL/ŁS
13-04-2015, 12:05
Kto na staż: arytmetyka poparta logiką Samorząd lekarski zwraca uwagę, że stosowanie przez uczelnie medyczne niejednolitych zasad obliczania średniej ocen ze studiów wykazywanej na dyplomie powoduje, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne (fot. Fotolia/PTWP)
Kierując lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania stażu podyplomowego należy uwzględniać średnią arytmetyczną ze wszystkich terminów egzaminów na studiach wskazaną na zaświadczeniu przedstawionym przez kandydata, która w sposób obiektywny obrazuje wyniki osiągane w czasie nauki – uważa Naczelna Rada Lekarska.

NRL przypomina, że zgodnie z przepisami kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.

Czytaj także:

Staż: młodzi lekarze chcą ujednolicenia tworzenia rankingów

Wyższe oceny na studiach - lepszy staż, choć czasem niesprawiedliwie. Będą zmiany? 

- W świetle tego przepisu osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego, a osoby o niższej średniej muszą liczyć się ze skierowaniem nawet do odległych od miejsca zamieszkania placówek medycznych. Wprowadzenie jednolitej metodologii obliczania średniej ocen ze studiów ma zatem istotne znaczenie, tylko w ten sposób można bowiem zapewnić sprawiedliwy podział miejsc szkoleniowych - uważa NRL.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że stosowanie przez uczelnie medyczne niejednolitych zasad obliczania średniej ocen ze studiów wykazywanej na dyplomie powoduje, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne. Prowadzi to do niesprawiedliwych rozstrzygnięć przy wyznaczaniu miejsca odbywania stażu i nierównego traktowania w zakresie dostępu do wykonywania zawodu.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, przy kierowaniu lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego miarodajnym wykładnikiem wyników osiągniętych na studiach na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym będzie zaświadczenie o średniej arytmetycznej ze wszystkich terminów egzaminów złożonych na studiach wydawane przez uczelnie medyczne. Zaświadczenie takie uczelnia medyczna wydaje na wniosek zainteresowanego absolwenta.

Więcej: nil.org.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
staż podyplomowy   NRL   Filip Dąbrowski  

POLECAMY W SERWISACH