PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto na kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu

js
10-03-2016, 08:26
Kto na kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu Poszukiwany kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu (foto: pixabay)
Prof. dr hab. Marek Wysocki, dziekan Wydziału Lekarskiego ogłosił konkurs na objęcie stanowiska kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

O tę funkcję mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:
- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową.

Kandydaci, zgłaszający się do konkursu, powinni przesłać następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej;
3) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
4) informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
5) dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
6) Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne);
7) dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji w zakresie stomatologii dziecięcej;
8) oświadczenie o spełnianiu przez kandydatkę/ta wymogów wynikających z art 109.ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.);
9) oświadczenie. że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydatki/ta;
10) w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy - kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydatki/ta.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 marca 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH