PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kształcenie specjalizacyjne lekarzy dentystów w kryzysie, co robić?

ms
28-11-2015, 19:03
Kształcenie specjalizacyjne lekarzy dentystów w kryzysie, co robić? Kształcenie specjalizacyjne lekarzy dentystów w kryzysie (foto: pixabay)
Przepisy akredytacyjne dla jednostek wyrażających gotowość prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach lekarsko – dentystycznych muszą być czym prędzej urealnione – apeluje Komisja Stomatologiczna NRL.

Drugim postulatem KS NRL jest takie zmodyfikowanie programów specjalizacyjnych, aby te nie powielały wiedzy dostępnej w ramach kształcenia przeddyplomowego, a uwzględniały w większym stopniu - niż jest to obecnie - aspekt praktyczny.

KS NRL zwróciła się z apelem do NRL o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w systemie szkolenia podyplomowego w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych.

W apelu czytamy
KS NRL widzi konieczność ułatwienia dostępu do kształcenia specjalizacyjnego lekarzom dentystom. KS zwraca uwagę, że w chwili obecnej znaczny odsetek lekarzy dentystów specjalistów jest w wieku emerytalnym. Utrudniony dostęp do szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów, budzi poważne obawy co do możliwości zapewnienia w przyszłości pacjentom odpowiedniej ilości specjalistycznych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ułatwienie uzyskiwania akredytacji
KS proponuje usprawnienie systemu kształcenia podyplomowego stomatologów poprzez dokonanie zmiany przepisów akredytacyjnych dla jednostek wyrażających wolę prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, szczególnie dotyczy to możliwości realizowania tego kształcenia w indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich. Ma to na celu poszerzenie bazy akredytowanych jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje.

Program specjalizacji – w stronę praktyki
Komisja dostrzega również konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych. Istnieje potrzeba ich urealnienia. Programy specjalizacyjne w dużej mierze pokrywają się z programami nauczania w trakcie studiów, a zatem obejmują wiedzę i umiejętności, które lekarz dentysta powinien nabyć w trakcie studiów. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   kształcenie podyplomowe   KS NRL  

POLECAMY W SERWISACH