PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kształcenie podyplomowe: MZ swoje, NRL swoje

ms
09-11-2016, 13:16
Kształcenie podyplomowe: MZ swoje, NRL swoje Raporty o kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów (foto: pixabay)
Do mediów trafił „Raport końcowy" zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. To z kolei wywołało reakcję Prezydium NRL, które raz jeszcze przedstawiło racje samorządu lekarzy i lekarzy dentystów co do kształtu, zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia, reformy.

Dokument, sygnowany przez Prezydium NRL, w zasadzie porusza te same zagadnienia co zawarte w Raporcie końcowym zespołu MZ, w którym oczywiście i przede wszystkim brali udział lekarze. W wielu elementach oba dokumenty są zbieżne, a nawet jednolite, jednak – jak zwykle – sedno tkwi w szczegółach i akcentach, a w nich są już różnice, chociaż nie zawsze zauważalne na pierwszy rzut oka.

NRL w dość obszernym zdaniu odrębnym prezentuje szereg szczegółów dotyczących proponowanych rozwiązań.

Drobne różnice widnieją np. w kwestii dotyczących lekarzy dentystów

Według ekspertów samorządu lekarskiego
Staż podyplomowy lekarza dentysty powinien trwać 52 tygodnie (pozostaje bez zmian). Program stażu podyplomowego powinien obejmować staż w zakresie: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii (możliwość wydłużenia o 1 tydzień kosztem czasu szkolenia w wybranej dziedzinie), protetyki, stomatologii zachowawczej z endodoncją i w dziedzinie medycyny ratunkowej (również pozostaje bez zmian).

Według ekspertów MZ
Staż podyplomowy lekarza dentysty powinien wynosić 52 tygodnie (pozostaje bez zmian). Program stażu podyplomowego powinien obejmować staż w zakresie chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki, stomatologii zachowawczej z endodoncją i w dziedzinie medycyny ratunkowej (bez zmian).

Z kolei, to co powinno oznaczać prawo do indywidualnego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - zapisane jest w obu dokumentach w zasadzie jednakowo, chociaż w różnych miejscach i w nieco odmiennej formie.

Według ekspertów samorządu lekarskiego
Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu ma przez cały okres swojej aktywności zawodowej prawo do indywidualnego rozwoju zawodowego realizowanego w różnych formach kształcenia podyplomowego oraz prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego

Prawo do indywidualnego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów musi obejmować również: 
a) dostępność do różnych form indywidualnego rozwoju zawodowego na warunkach określonych w ustawie,
b) uprawnienie do płatnych lub wolnych dni roboczych oraz uprawnienie do ustalenia czasu przeznaczonego na samokształcenie w ramach czasu pracy lub służby,
c) uprawnienie do odliczenia wydatków poniesionych przez lekarza na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego na zasadach określonych w ustawach.

Według ekspertów MZ
Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu ma prawo do indywidualnego rozwoju zawodowego (specjalizacje, węższe zakresy dziedzin medycyny i umiejętności oraz stopnie i tytuł naukowy) i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego (art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   NRL   kształcenie podyplomowe  

POLECAMY W SERWISACH