• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: w Instytucie Stomatologii praca dla asystenta

smn
01-02-2017, 10:08
Kraków: w Instytucie Stomatologii praca dla asystenta Praca w Pracowni Stomatologii Dziecięcej w Krakowie (fot. pixabay)
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko
asystenta w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które mają:   
- stopień   naukowy   doktora  nauk   medycznych lub  w   wyjątkowych   sytuacjach    tytuł zawodowy lekarza dentysty, 
- tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
- doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi,
- zainteresowanie pracą naukową,
- biegłą znajomość języka angielskiego,
- członkostwo w towarzystwach naukowych związanych ze stomatologią dziecięcą,
- wysoką ocenę pracy doktorskiej potwierdzoną opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.).

Potrzebne  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji,
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika pracowni, dyrektora instytutu  w/w  jednostki  a  także  w  przypadku posiadania opinia  opiekuna naukowego,    
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do   nadawania  stopnia   doktora  i  doktora habilitowanego  i/lub   dla   potrzeb  utworzenia/prowadzenia kierunku  studiów  wyższych, w  przypadku  posiadania stopnia  naukowego  doktora  i wygrania  konkursu, 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 20 lutego 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Collegiium Medicum UJ   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH