PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: szansa na pracę na uczelni

kan
12-05-2017, 11:05
Kraków: szansa na pracę na uczelni Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej poszukuje asystenta (fot. pixabay)
Uniwersytet Jagielloński ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Kryteria wg których będą oceniani kandydanci:

- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytuł zawodowy lekarza dentysty 
- specjalizacja w zakresie ortodoncji,
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr),
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydat ma złożyć następujące dokumenty:

- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem
- stałe prawo wykonywania zawodu
- odpis dyplomu specjalizacji
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
- ankieta dotyczącą działalności naukowej
- ankieta dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego 
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych

Termin składania zgłoszeń: 19 maja 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH