PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: praca w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii

kan
11-07-2016, 11:03
Kraków: praca w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii Praca dla asystenta w Instytucie Stomatologii UJ
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego.

Wymogi stawiane kandydatom: 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach - tytuł zawodowy lekarza dentysty; 
- zainteresowanie pracą naukową;
- wysoka ocena pracy doktorskiej, potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.);
- pozytywna opinia kierownika zakładu, dyrektora instytutu, a także opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (kandydaci bez stopnia naukowego doktora informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora).

Potrzebne dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankieta dotyczącą działalności naukowej;
- ankieta dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinia kierownika zakładu, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego; 
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu; 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 22 lipca 2016 r.w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH