PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: praca na uczelni dla specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej

en
25-05-2017, 10:30
Kraków: praca na uczelni dla specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej Szansa na pracę na uczelni (fot. pixabay)
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na trzy stanowiska adiunkta w  Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które mają:

- stopień  naukowy doktora  lub doktora habilitowanego nauk medycznych,  
- wysoką ocenę pracy doktorskiej /habilitacji potwierdzonaą opinią opiekuna naukowego (kandydat ze stopniem dr),
- specjalizacja w zakresie stomatologii ogólnej,
- specjalizacja w zakresie stomatologii zachowawczej,
- doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej, umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych (dot.kandydata bez hab.),
- zainteresowanie pracą naukową,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej / habilitacji również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- pozytywna opinia kierownika pracowni, dyrektora  instytutu  w/w jednostki  a  także w przypadku  posiadania opinia opiekuna  naukowego  o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia  naukowego doktora habilitowanego również informacje o perspektywach uzyskania  habilitacji.

Potrzebne  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
- odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego,
- recenzja rozprawy habilitacyjnej,
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji,
- wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankieta dotycząca działalności naukowej,
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinia dyrektora instytutu, kierownika katedry  w/w jednostki,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- oświadczenie  stwierdzające, że UJ CM  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w  przypadku   wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  ustalenia uprawnień do  nadawania  stopnia  doktora i doktora habilitowanego  i/lub   dla potrzeb  utworzenia/ prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku  wygrania  konkursu,
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 9 czerwca 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH