• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: miejsce pracy dla adiunkta w Instytucie Stomatologii

kan
27-04-2017, 12:00
Kraków: miejsce pracy dla adiunkta w Instytucie Stomatologii Praca dla specjalisty ds protetyki na stanowisku adiunkta w Krakowie (fot. pixabay)
Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Materiałoznawstwa i Technologii Biomateriałów Stomatologicznych Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które mają:
- stopnień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych,
- specjalizacja w zakresie stomatologii ogólnej,
- specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej,
- wysoką ocenę pracy doktorskiej /habilitacji potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr),
- odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz rozprawy habilitacyjnej również inne liczące się pozycje.

Ponadto kandydaci powinni się wykazać: 

- czynnym udziałem w życiu naukowym, szczególnie na konferencjach i sympozjach,
- doświadczeniem w pracy ze studentami,
- pozytywną opinią dyrektora instytutu, kierownika katedry o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Potrzebne dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
- odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego,
- recenzja rozprawy habilitacyjnej,
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji,
- wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankieta dotycząca działalności naukowej,
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinia dyrektora instytutu, kierownika katedry w/w jednostki,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 19 maja 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH