PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii szuka asystenta

kan
03-04-2018, 10:12
Kraków: Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii szuka asystenta Szansa na karierę naukową w Krakowie (fot. pixabay)
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopnień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie – stomatologia lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty,
- tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii lub udokumentowane jej rozpoczęcie,
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.),
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu, ewentualnie opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- dobra znajomość języka angielskiego.
Dodatkowym atutem kandydata będą posiadane kwalifikacje w zakresie badań klinicznych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji lub udokumentowane rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie periodontologii,
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika katedry, dyrektora instytutu, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Termin składania zgłoszeń: 27 kwietnia 2018 r. w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 czerwca 2018 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   CM UJ  

POLECAMY W SERWISACH