PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kraków: Instytut Stomatologii zatrudni dwóch asystentów

smn
24-03-2017, 12:00
Kraków: Instytut Stomatologii zatrudni dwóch asystentów Szansa na pracę naukową w Instytucie Stomatologii w Krakowie (fot. pixabay)
Prorektor Wydziału Lekarskiego UJ ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które mają: 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytuł zawodowy lekarza dentysty, 
- wysoką ocenę pracy doktorskiej, potwierdzoną opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem doktora),
- pozytywną opinię kierownika katedry, dyrektora instytutu, a także opinię opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Potrzebne dokumenty: 
- podanie, 
- życiorys, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem, 
- stałe prawo wykonywania zawodu, 
- odpis dyplomu specjalizacji, 
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, 
- ankieta dotycząca działalności naukowej, 
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, 
- opinia kierownika pracowni, dyrektora instytutu, a także - w przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego, 
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu, 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 27 marca 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   Collegiium Medicum UJ  

POLECAMY W SERWISACH