PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konsultanci z łapanki?

ms
17-08-2016, 09:03
Konsultanci z łapanki? Konsultanci pilnie poszukiwani (foto: pixabay)
Wstyd przyznać, ale konsultant krajowy w podstawowych dziedzinach medycyny za realizację rozlicznych obowiązków może otrzymać maksymalnie 1276 zł miesięcznie. Poseł Szymon Ziółkowski pyta ministra zdrowia czy te żenujące stawki wzrosną.

Poseł Szymon Ziółkowski powołuje się na uwagi płynące ze środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zwracają uwagę na problem w znalezieniu kandydatów na stanowiska szczególnie konsultantów wojewódzkich - z uwagi na ustawowe i pozaustawowe regulacje ograniczające wysokość ich wynagrodzenia (wojewódzcy maksymalnie 638 zł miesięcznie). Nie jedyny to problem dotykający konsultantów, którzy muszą składać niezwykle obszerne oświadczenia (dla wątpiących podajemy na końcu materiału wykaz obowiązkowych oświadczeń).

Szymon Ziółkowski pyta ministra zdrowia:
- czy Ministerstwo Zdrowia rozważało złagodzenie zapisów art. 8c i 8d ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (u.k.o.z) w zakresie składania niezwykle obszernych oświadczeń;
- czy Ministerstwo Zdrowia brało pod uwagę zmianę stawek maksymalnego wynagrodzenia dla konsultantów wojewódzkich określone rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 czerwca 2011 r.;
- czy w ocenie Ministerstwa Zdrowia lub Rady Ministrów istnieje możliwość wprowadzenia do u.k.o.z. regulacji umożliwiających konsultantowi wojewódzkiemu wykonywanie pracy w racjonalnym czasie, przy uwzględnieniu zakresu realizowanych zadań, w szczególności poprzez wprowadzenie do ustawy delegacji dla ministra zdrowia do określenia terminów regulujących z jakim wyprzedzeniem konsultantowi należy przedstawiać dokumenty do zaopiniowania oraz ustalenia terminów instrukcyjnych na wykonywanie poszczególnych zadań wchodzących w zakres prac konsultantów wojewódzkich.

                                       ***

Wykaz oświadczeń

Oświadczenie czy jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców:

a) wykonujących działalność leczniczą, a jeżeli tak, to jakich,

b) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem leczniczym, substancjami czynnymi i wykorzystywanymi jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym, a jeżeli tak, to jakich,

c) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a jeżeli tak, to jakich,

d) wykonujących działalność ubezpieczeniową, a jeżeli tak, to jakich,

e) którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie, a jeżeli tak, to jakich,

POLECAMY W SERWISACH