PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Komunikacja interpersonalna między dentystą, a pacjentem jako praktyczna umiejętność zawodowa

ms
12-08-2015, 06:56
Komunikacja interpersonalna między dentystą, a pacjentem jako praktyczna umiejętność zawodowa Monika Filarowska
- Kwestie pozamedyczne niejednokrotnie decydują o wyborze lekarza dentysty lub kontynuacji leczenia. Umiejętność skutecznego porozumiewania się dentysty z pacjentem przekłada się na ocenę jakości opieki dentystycznej - przekonuje Monika Filarowska, kierownik Zespołu Psychotraumatologicznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, ekspert KIKO Business Solutions.

Relacja między dwojgiem ludzi, a tym właśnie jest spotkanie lekarza z pacjentem, nie istnieje w próżni. Odbywa się ona między dwiema osobami, które do gabinetu lekarskiego wnoszą własne: doświadczenia, potrzeby, obawy i oczekiwania. Komunikacja interpersonalna jest umiejętnością, którą możemy, a nawet powinniśmy doskonalić przez całe życie. 

Zależności między lekarzem dentystą a pacjentem są z natury asymetryczne. Dentysta w tym kontakcie występuje w charakterze eksperta, posiada wiedzę, narzędzia i umiejętności, których pacjent nie ma. Do skutecznego przeprowadzenia jakiejkolwiek interwencji medycznej często jednak nie wystarczy sama wiedza merytoryczna, znajomość procedur i zdolność do ich wdrożenia. Nawet w medycynie, a może zwłaszcza w tej dziedzinie najbardziej - umiejętność efektywnej współpracy interpersonalnej jest decydująca o osiągnięciu zamierzonego celu.

Obecnie wielu pacjentów wymaga od swojego dentysty: pełnej uwagi, empatii, zrozumiałego objaśnienia zabiegu. Szukający pomocy dentysty chcą także mieć prawo do swobodnego wyrażania potrzeb, obaw, czy wątpliwości.

Badania wykazują, że niejednokrotnie to właśnie kwestie pozamedyczne decydują o wyborze dentysty lub kontynuacji leczenia. Wykazano, że umiejętność skutecznego porozumiewania się dentysty z pacjentem bezpośrednio przekłada się na ocenę jakości opieki dentystycznej, na stopień zaufania do dentysty i placówki medycznej oraz na sukces samego procesu leczenia (Mataki, 2000; Sondell, Söderfeldt, Palmqvist, 2002; Yamalik, 2005, Rozier, Horowitz, Podschun, 2011, Misra, Daly, Dunne, 2013).

Każdy człowiek posiada określony poziom zdolności do porozumiewania się, zależny m.in. od czynników osobowościowych i przebiegu procesu socjalizacji. Komunikacja interpersonalna jest umiejętnością i jak każda inna umiejętność może być ćwiczona i rozwijana. Istnieją zasady, których przestrzeganie może nam pomoc lepiej się porozumiewać. Najbardziej podstawowe z nich ograniczają się do trzech wskazówek:

Zatrzymaj się i posłuchaj 
Efektywna komunikacja zaczyna się od słuchania. Słuchanie i słyszenie zarazem, są wyrazem uważności na drugą osobę oraz świadectwem naszej realnej obecności w kontakcie. Słuchanie otwiera drogę do rozumienia, uświadamia nam, że każda rzecz i każde doświadczenie jest odbierane subiektywnie. Aspekt leczenia, który dla lekarza wydaje się być naturalny i oczywisty w pacjencie może wywołać zaskoczenie i lęk. Jeżeli uważniej posłuchamy pacjentów bardzo szybko rozpoznamy jak wielu informacji na temat leczenia potrzebują, jakich emocji doświadczają i czy są skłonni do współpracy.

Zwróć uwagę na sygnały niewerbalne
Określenie "bycie w kontakcie z drugą osobą" trafnie oddaje idee komunikacji interpersonalnej. Poza warstwą werbalną, komunikację stanowi również cały wachlarz niewerbalnych reakcji drugiej osoby.

POLECAMY W SERWISACH