PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Klinika Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu poszukuje adiunkta

UMP, ms
28-04-2015, 13:21
Klinika Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu poszukuje adiunkta Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (foto: Google Maps)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim II.

Aplikujący na to stanowisko powinni złożyć wymagane dokumenty do 4 maja 2015 r. w Dziale Spraw Pracowniczych, przy ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 61 854 60 47. Konkurs rozstrzygnięty będzie nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu - życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu;
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy;
- odpis posiadanej specjalizacji;
- odpis nadania stopnia doktora;
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski);
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w roku bielącym, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni - opinię ostatniego zakładu pracy;
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
- -- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibę w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Klinice Stomatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskimi (w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH