• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Klinika Protetyki UM w Poznaniu: konkurs na kierownika

en
11-04-2016, 09:55
Klinika Protetyki UM w Poznaniu: konkurs na kierownika Collegium Maius UM w Poznaniu siedziba władz rektorskich
Prof. dr hab. Jacek Wysocki, rektor UM w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Protetyki Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

O funkcję kierownika Kliniki Protetyki Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:
- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty:
- podanie;
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej;
- autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
- informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
- wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne);
- dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej;
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata(tkę) wymogów wynikających z art.109.ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.);
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata(tki);
- kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata(tki) - w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70. 60-812 Poznań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH