PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji szuka asystenta

en
04-02-2018, 15:11
Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji szuka asystenta Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (fot. Archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta (pracownika naukowo-dydaktycznego)
w Katedrze i Klinice Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji na Wydziale Lekarskim II UM w Poznaniu.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii,
- karta kwalifikacyjna, zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informacja o dorobku naukowym zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczona przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informacja o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inna dokumentacja.

Termin składania dokumentów: 9 luty 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH