PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak zostać jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację lekarsko - dentystyczną

miro
26-02-2014, 13:41
Jak zostać jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację lekarsko - dentystyczną Jak zostać jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację lekarsko - dentystyczną (foto: freedigitalphotos)
Jednostką organizacyjną, prowadzącą specjalizację lekarsko - dentystyczną może zostać m.in.: szpital, szpital kliniczny, instytut badawczo - rozwojowy, ZOZ (wciąż ta nazwa egzystuje w oficjalnych komunikatach), praktyka lekarska, aby to jednak nastąpiło należy wypełnić wiele formalności.

Po pierwsze jednostka organizacyjna zobowiązana jest prowadzić działalność odpowiadającą profilowi planowanego szkolenia specjalizacyjnego albo posiadać w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne o profilu odpowiadającym temu szkoleniu

Po drugie jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy dentystów.

Po trzecie jednostka organizacyjna zobowiązana jest pełnić nadzór nad jakością działalności dydaktycznej.

Po czwarte konieczne jest ścisłe monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów realizujących program specjalizacji w jednostce organizacyjnej.

Po piąte dobrze, aby komórka organizacyjna miała doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji (ważne jest wówczas podanie: okresu prowadzenia specjalizacji, liczby lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty, wykazanie doświadczenia kierowników specjalizacji).

Po szóste jednostka aplikująca musi określić wnioskowaną liczbę miejsc specjalizacyjnych (w przypadku, gdy jednostka posiada już miejsca specjalizacyjne należy wpisać łączną docelową liczbę miejsc).


Kadra komórki organizacyjnej prowadzącej specjalizację
Komórka organizacyjna zobowiązana jest zatrudniać co najmniej jednego lekarza dentystę z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii.
Należy zatem podać liczbę lekarzy dentystów z tytułem specjalisty lub z II stopniem specjalizacji w specjalności lekarsko - dentystycznej wymienionej we wniosku zatrudnionych przez komórkę organizacyjną na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, ewentualnie zatrudnionych na stanowisku służbowym.
We wniosku trzeba także wymienić inną kadrę niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji:
- lekarze dentyści bez specjalizacji;
- lekarze dentyści posiadający specjalizacje I stopnia;
- lekarze dentyści posiadający inne specjalizacje II stopnia;
- pozostała kadra.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez komórkę organizacyjną prowadzącą specjalizację

O ile świadczeń zdrowotnych, umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji przez specjalizujących się lekarzy dentystów udziela komórka organizacyjna prowadząca specjalizacje, należy podać krótką ich charakterystykę (rodzaj i zakres świadczeń).

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   CMKP  

POLECAMY W SERWISACH