PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Instytut Stomatologii CM UJ szuka asystentów

CM UJ/jsz
03-07-2014, 08:09
Instytut Stomatologii CM UJ szuka asystentów Instytut Stomatologii CM UJ szuka asystentów (fot. sxc.hu)
Do końca lipca br. można składać oferty w konkursie na dwa stanowiska asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim CM UJ w Krakowie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty
- specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej lub udokumentowane jej rozpoczęcie
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr/
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania
- opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem
- stałe prawo wykonywania zawodu
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
- ankietę dotyczącą działalności naukowej
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinię kierownika, katedry, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych

Termin składania zgłoszeń upływa 31 lipca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2014 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH