PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

kan
31-01-2017, 11:39
GUMed: praca w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Możliwość kariery naukowej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (fot. pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej GUMed. Co ważne - będzie to zatrudnienie na czas określony.

By spełnić wymogi konkursu należy:
- mieć tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu,
- dobrze znać język angielski,
- złożyć oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w których prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego (osoby posiadające stopień naukowy doktora),
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinia o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Będzie liczyła się średnia ocen i zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, a także dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 10 luty 2017 r.

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni   dentysta  

POLECAMY W SERWISACH