PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca dla chirurga stomatologicznego

en
02-03-2018, 09:49
GUMed: praca dla chirurga stomatologicznego Gdański Uniwersytet Medyczny (fot. archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Oddziału Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Muszą więc mieć:
- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 
- znaczny dorobek naukowy, 
- praktykę zawodową, 
- doświadczenie dydaktyczne.

Należy przedstawić następujące dokumenty: 
- deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki zawarte w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- deklarację, że w razie wygrania konkursu — GUMed będzie podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
- autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
- spis publikacji, z uwzględnieniem punktacji naukometrycznej (IF, KBN/MNiSW),
- informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego,
- odpis zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin składania dokumentów: 30 marca 2018 r.
Zakończenie konkursu: 29 czerwca 2018 r.
Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
chirurgia stomatologiczna   GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH