PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: potrzebny nauczyciel akademicki w Zakładzie Technik Dentystycznych

ms
19-11-2017, 16:05
GUMed: potrzebny nauczyciel akademicki w Zakładzie Technik Dentystycznych GUMed poszukuje pracownika dydaktycznego
Ogłoszono konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia GUMed.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną (karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- ukończyli studia wyższe z tytułem magistra,
- posiadają tytuł zawodowy licencjata na kierunku techniki dentystyczne,
- dobrze znają język angielski,
- oświadczą, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci zgłaszający udział w konkursie powinni złożyć:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: do 23 listopada 2017 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.
Praca jest w pełnym wymiarze, na czas określony.
Kontakt: Dział Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pok. 307, tel. 583 491 016, 583 491 107.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed  

POLECAMY W SERWISACH