PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: poszukuje asystenta (techniki dentystyczne)

smn
15-07-2016, 08:21
GUMed: poszukuje asystenta (techniki dentystyczne) Wakat na stanowisku asystenta w GUMed
Dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed ogłosił konkurs na stanowisko asystenta - nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia (zatrudnienie na czas określony).

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- Gdański Uniwersytet Medyczny ma być podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja przystąpienia do konkursu;
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych;
- wykaz publikacji, wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań), czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane;
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz z suplementem;
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów;
- osoby ze stopniem naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinia o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego; informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia);
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy;
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu.

Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest na podstawie średniej ocen i zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 28 lipca 2016 r. w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a pok. 307

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   GUMed  

POLECAMY W SERWISACH