PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Głos za stażami podyplomowymi i zmianami w specjalizacji

Mirosław Stańczyk
15-06-2015, 08:17
Głos za stażami podyplomowymi i zmianami w specjalizacji KS NRL o kształceniu zarówno na studiach, jak i po uzyskaniu dyplomu. (foro: Fotolia / PTWP)
Staże podyplomowe powinny wrócić. Standardy akredytacyjne podmiotów szkolących należałoby zweryfikować. Programy specjalizacji trzeba zmodyfikować.  KS NRL wypowiedziała się na temat wprowadzenia instrumentów prawnych pozwalających prawidłowo i odpowiedzialnie realizować kształcenie zarówno na studiach, jak i po uzyskaniu dyplomu.

Zdaniem Komisji Stomatologicznej obecna sytuacja w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów jest niezadowalająca i wymaga pilnej reakcji ze strony władz państwowych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W ocenie Komisji Stomatologicznej następujące postulaty wydają się najpilniejsze do realizacji:

I. W zakresie kształcenia przeddyplomowego

1.        Przeprowadzenie analizy potrzeb leczniczych społeczeństwa w zakresie zdrowia jamy ustnej w celu obliczenia normy liczby lekarzy dentystów, jaka powinna przypadać na określoną populację mieszkańców i przeprowadzenia adekwatnej do zapotrzebowania rekrutacji studentów na Wydziały Lekarsko-Dentystyczne na studia finansowane ze środków budżetu Państwa. Komisja wskazuje przy tym, że liczba przyjmowanych na te studia studentów powinna mieć racjonalne uzasadnienie w zapotrzebowaniu zdrowotnym.

2.        Odstąpienie od likwidacji stażu podyplomowego dla absolwentów Wydziałów Lekarsko-Dentystycznych, który był sprawdzoną formą praktycznej nauki zawodu.

3.        Stworzenie jasnych ram prawnych dla wykonywania przez studentów zabiegów diagnostyczno-leczniczych i związanych z tym wszelkich zobowiązań wynikających z relacji pacjent – lekarz zarówno w toku realizacji studiów jak i w czasie praktyk wakacyjnych.

II. W zakresie kształcenia podyplomowego

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej, rozeznając potrzeby środowiska stomatologicznego w zakresie możliwości realizacji specjalizacji przez lekarzy dentystów, w ubiegłym roku podjęła działania w celu diagnozy i naprawy sytuacji. Poważną przeszkodą dla funkcjonowania sprawnego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów okazał się m. in. brak dostatecznej liczby miejsc akredytacyjnych. Komisja Stomatologiczna uważa, że konieczne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby specjalistycznym praktykom stomatologicznym sprostanie wymogom akredytacji.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza następujące propozycje, które mogą wpłynąć na usprawnienie systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, przy zachowaniu odpowiedniej jakości kształcenia:

1. Uwagi ogólne dotyczące standardów akredytacyjnych podmiotów szkolących w poszczególnych dziedzinach lekarsko - dentystycznych:

a) Wykreślenie obowiązku posiadania odpowiedniego pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w sprzęt audiowizualny oraz obowiązku posiadania podstawowych podręczników i czasopism naukowych.

b) Wykreślenie obowiązku posiadania komisji lub powołania osoby odpowiedzialnej za ocenę jakości szkolenia.

2. Uwagi szczegółowe dotyczące standardów akredytacyjnych podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej:

a) Wykreślenie obowiązku posiadania unitu implantologicznego

b) Wykreślenie obowiązku posiadania stołu laboratoryjnego z wyposażeniem technicznym

c) Wykreślenie obowiązku zapewnienia co najmniej jednego stanowiska przedklinicznego wyposażonego w fantom.

3. Uwagi szczegółowe dotyczące programów specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej:

a) Zamiana stażu kierunkowego z dermatologii i alergologii na formę kursu,

b) Włączenie stażu kierunkowego z chirurgii szczękowo - twarzowej do stażu z chirurgii stomatologicznej.

4. Uwagi szczegółowe dotyczące programów specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej:

a) Zwiększenie czasu przeznaczonego na szkolenie z zakresu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego

b) Uwzględnienie w procedurach zabiegowych konieczności wykonania protez dziecięcych

c) Zwiększenie liczby wykonania procedur protez ruchomych podpartych.

5. Uwagi szczegółowe dotyczące programów specjalizacji w dziedzinie periodontologii:

a) Możliwość realizacji kursu z zakresu patomorfologii zamiast histopatologii.

6. Komisja Stomatologiczna stoi na stanowisku, że należy w sposób jednoznaczny określić źródła i zasady finansowania szkolenia specjalizacyjnego, z uwzględnieniem realnych kosztów ponoszonych przez jednostkę szkolącą oraz wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji, a także wynagrodzenia dla osoby specjalizującej się.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH