PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdzie zdobywać specjalizację

ms
07-07-2014, 08:10
Gdzie zdobywać specjalizację Gdzie zdobywać specjalizację (foto: freedigitalphotos)
Prezentujemy listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji uaktualnioną w czerwcu 2014 r. przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Narzekań na brak miejsc specjalizacyjnych nie ma końca. Brak pieniędzy w systemie to jedno. Druga sprawa to nieżyciowe przepisy dotyczące zasad uzyskiwania akredytacji w przypadku prowadzenia specjalistycznych praktyk lekarskich, aby ją otrzymac trzeba spełnić kilkanaście warunków m.in.:
-  prowadzić działalność odpowiadającą profilowi realizowanego szkolenia specjalizacyjnego;
- zapewnić warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
- zorganizować nadzór w ramach istniejącej struktury organizacyjnej nad odpowiednim poziomem działalności dydaktycznej (w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów);
- zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego kształcącego się lekarza;
- zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie lekarsko - dentystycznej;
- posiadać kadrę oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji;
- udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i skali, umożliwiając tym samym zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
- uzyskać opinię konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie stomatologii akceptującego warunki odbywania specjalizacji (wyjątkowo taką opinię może wydać także konsultant krajowy);
- przedstawić CMKP zestaw dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych;
- oczekiwać na rozpatrzenie oferty przez zespół ekspertów;
- w przypadku akceptacji oferty - uzyskać wpis na listę jednostek upoważnionych przez ministra zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
- oczekiwać na efekt złożonych przez konsultantów wojewódzkich w Ministerstwie Zdrowia wniosków o przyznanie miejsca szkoleniowego w trybie rezydentury (etat opłacany przez resort) lub w trybie pozarezydenckim;
- wziąć udział w postępowaniu konkursowym organizowanym przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego;
- oczekiwać na osobę, która wyłoniona zostanie w postępowaniu kwalifikacyjnym i będzie skierowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce aplikującej o prowadzenie specjalizacji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH