PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdańsk: Zakład Chirurgii Stomatologicznej szuka pracowników

en
12-09-2017, 10:09
Gdańsk: Zakład Chirurgii Stomatologicznej szuka pracowników Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Chirurgii Stomatologicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym szuka asystentów, zatrudnienie na czas określony od 1 października 2017 r. Konkurs rozpisano na trzy stanowiska.

Do konkursu może przystąpić osoba która:  
- posiada tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu
- dobrze zna język angielski,
- w razie zakwalifikowania do zatrudnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Potrzebne dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
= informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinia o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia)
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Główne kryteria w rekrutacji na stanowisko asystenta to średnia ocen, zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 22 września 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu: do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH