PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdańsk: wakat w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

kan
23-03-2017, 12:04
Gdańsk: wakat w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Miejsce pracy dla stomatologa w GUMed (fot. Wikipedia)
Chętni mogą się zgłaszać do konkursu na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Oddziału Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
- znaczny dorobek naukowy oraz praktykę zawodową,
- doświadczenie dydaktyczne. 

Kandydaci  proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
- deklaracji przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki zawarte w art. 109 ustawy o szkolnictwie wyższym,
- deklaracji, że w razie wygrania konkursu  GUMed będzie podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy,
- kwestionariusza osobowego,
- życiorysu z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
- autoreferatu informującego o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, - spisu publikacji z uwzględnieniem punktacji naukometrycznej KBNIMNiSW,
- informacji o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- dokumentów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego,
- odpisów zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 kwiecień 2017 r.
Przewidywany termin zakończenia konkursu: 30 czerwiec 2017 r. 

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   GUMed  

POLECAMY W SERWISACH