PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Estetyka główną motywacja do leczenia ortodontycznego

24-09-2012, 06:09
Estetyka główną motywacja do leczenia ortodontycznego
Estetyka główną motywacja do leczenia ortodontycznego
Nowe badanie skutecznie ukazało powody, dla których pacjenci i ich rodzice decydują się na noszenie aparatu. Było jednym z pierwszych przeprowadzonych w ortodoncji metodologią Q. Wyniki pokazały, że spełniła swoje zadanie i może być w przyszłości wykorzystywana do dalszych badań analizujących aspekty psychologiczne w ortodoncji.

Jak wiadomo różne czynniki mogą motywować do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Jednak nie powód lecz siła motywacji mogą mieć większy wpływ na powodzenie lub niepowodzenie leczenia. Im większa motywacja na początku, tym większa szansa na zadowalające wyniki oraz tym lepsza komunikacja z pacjentem oraz jego zaangażowanie.

R. Prabakaran i współautorzy przeprowadzili badania mające na celu odkrycie powodów dla których nastoletni pacjenci decydują się na leczenie. Ponadto oceniali również to, czy decyzję nastoletni pacjenci podejmują samodzielnie czy są motywowani przez rodziców lub środowisko. Kolejnym aspektem, który badali była siła motywacji jaką reprezentowali pacjenci i ich rodzice.

Grupa badawcza

Po wcześniejszej akceptacji programu badań przez komisję etyczną, udział w nim proponowano rodzicom pacjentów w wieku 10-16 zgłaszającym się po raz pierwszy na konsultację do ortodonty. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu wyraziły świadomą zgodę. Z badań wyłączono dzieci z wrodzonymi wadami, takimi jak rozszczepy wargi i podniebienia, gdyż badający uznali, że nie są oni reprezentatywni dla typowej populacji leczonych ortodontycznie. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 60 pacjentów w wieku 10-16 lat i ich rodzice.  Średnia wieku pacjentów wynosiła 12,5 lat.

Technika badania

Badanie zostało podzielone na dwie fazy. Pierwszą z nich były wywiady z pacjentami w celu ustalenia listy powodów, dla których chcieli podjąć leczenie. Każdy badany pacjent odpowiadał na pytanie: dlaczego chcesz nosić aparat?. Każdy rodzic odpowiadał na pytanie dlaczego chcesz aby twoje dziecko nosiło aparat?  Łącznie nastoletni pacjenci wymienili 32 powody, które skłaniają ich do leczenia ortodontycznego. Rodzice pacjentów wymienili 35 powody poszukiwania leczenia ortodontycznego dla swoich dzieci. Następnie, dla odpowiedniego ułożenia i skategoryzowania czynników motywujących pacjentów i rodziców zastosowana została metodologia Q. Jest to metoda pozwalająca na zmierzenie odczuć subiektywnych osób badanych. Technika ta łączy w sobie podejście jakościowe oraz ilościowe i pozwala zmierzyć motywację oraz zaangażowanie w leczenie.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   ortodoncja   badania   estetyka   Nauka  

POLECAMY W SERWISACH