PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Doskonalenie zawodowe zagraniczne gorsze niż krajowe

ms
13-03-2017, 10:25
Doskonalenie zawodowe zagraniczne gorsze niż krajowe Cel - doskonalenie zawodowe (foto: pixabay)
Z taką interpretacją rzeczywistości nie zgadza się Prezydium NRL, które domaga się, aby tzw. punkty edukacyjne przysługiwały także w przypadku: - udziału w zagranicznych (a nie tylko krajowych) kursach medycznych, nieobjętych programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności: - wygłoszenia wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

W załączniku nr 3 (lp. 2 i 7) do rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 2326, z późn. zm.) jako formy doskonalenia zawodowego, za które przyznawane są punkty edukacyjne, wymieniono udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z 2 grudnia 2016 r., wymienione formy doskonalenia zawodowego nie dotyczą kursów medycznych, ani też wykładów lub doniesień organizowanych lub wygłaszanych poza granicami kraju.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgadza się z taką interpretację. W rozporządzeniu nie wskazano bowiem, że chodzi jedynie o zdarzenia edukacyjne przeprowadzane na terenie kraju. Lekarze i lekarze dentyści powinni otrzymywać punkty edukacyjne także za kształcenie we wskazanych formach doskonalenia zawodowego, które odbyło się poza granicami Polski. Tym bardziej, że punktowany jest udział w zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji i sympozjum naukowym. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH