• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dolny Śląsk: weryfikacja podmiotów, prowadzących staże podyplomowe

ms
08-04-2015, 09:46
Dolny Śląsk: weryfikacja podmiotów, prowadzących staże podyplomowe Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu (foto: sxc.hu_
Marszałek województwa dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską zweryfikował listę podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych w 2015 r.

Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełnić muszą następujące warunki:

- udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;
- zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
- posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;
- zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.

Kolejne warunki muszą spełniać podmioty prowadzące szpitale:
- udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;
- zapewniają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

Lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz dentysta wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, musi spełniać następujące warunki:
- mieć co najmniej 5- letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
- posiadać pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;

Zasady odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty regulują przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r.poz.474 ). 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty

Nazwa podmiotu

leczniczego

Nazwa stażu cząstkowego odbywanego w tym podmiocie

Liczba miejsc stażowych

w 2015r.

Przychodnia Stomatologiczna s.c. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak

 

ul. Moniuszki 9

67-200 Głogów

tel.76  833 24 74

stomatologia ogólna, pedodoncja, protetyka, ortodoncja, periodontologia, chirurgia stomatologiczna

 

2

 

PERFECT-DENT Sp.z o.o.

 

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław

tel. 71 781 56 73

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, periodontologia

 

6

Grażyna Nałęcz-Socha

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej

ul. Kiepury 77

58-506 Jelenia Góra

tel.75  754 23 56

stomatologia zachowawcza, protetyka,  stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia

 

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii STOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Szmidta 15

58-300 Wałbrzych

tel.74  665 99 00

74  842 41 56

stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, periodontologia, stomatologia dziecięca, ortodoncja

 

4

 

Dorota Naglik

Famidental Stomatologia Rodzinna

 

ul. Rybacka 5a

55-200 Oława

tel.71 303 22 33

601 893 232

stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia stomatologiczna, protetyka, ortodoncja, stomatologia dziecięca, periodontologia

 

 

3

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Maciej Kozłowski

 

ul. Spokojna 23

56-400 Oleśnica

tel.71 398 34 17

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca , chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna,  periodontologia, ortodoncja

 

2

„AMICUR”-Krystyna Lechka-Florjańska i Partnerzy” Lekarska Spółka Partnerska

 

ul. E. Orzeszkowej 55/57

50-311 Wrocław

tel.71  322 56 20

stomatologia zachowawcza

 

4

Hanna Wiktoria Samorek

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Bema 6 lok.303

59-300 Lubin

tel.76  746 42 63

ortodoncja

 

 

0

 

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna

 

ul. Kardynała Bolesława Kominka 7

59-101 Polkowice

tel.76  746 08 00

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, periodontologia

 

 

1

Lilijana Gdula NZOZ Przychodnia „Risus”

 

ul. K. Marksa 8B

58-260 Bielawa

tel.74 645 92 93

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca,   chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna,  periodontologia

 

1

 

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp.z o.o.

 

ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław

tel.71  784 02 89

stomatologia zachowawcza , stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna , protetyka stomatologiczna, periodontologia , ortodoncja

 

10

 

Iwona Maria  Szuster

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Krynicka 50

50-555 Wrocław

tel. 71 336 76 35

ortodoncja

 

 

3

DENTAL CORNER Łukasz Wojszwiłło

 

ul. Bezpieczna 2

51-114 Wrocław

tel. 71 352 63 54

stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

2

Magdalena Żywicka

NZOZ „Stomatologia Bez Bólu”

 

ul. Wojska Polskiego 30a

58-500 Jelenia Góra

tel.75  642 45 58

stomatologia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, periodontologia, ortodoncja

 

4

Małgorzata Ewa Jancelewicz

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Jarzębinowa 13

59-700 Bolesławiec

tel.75  644 71 62

535 500 966

stomatologia zachowawcza, pedodoncja , ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka, periodontologia 

 

 

1

„Interdent” Spółka

z o. o. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

 

ul. Długa 16B/32

53-658 Wrocław

tel.71  341 88 55

71  712 09 09

chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, pedodoncja, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, periodontologia

 

4

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ENAMELUM” s.c.  Tarnowicz-Krok, Mudy

 

ul. Krupnicza 6/8 pok.103

50-075 Wrocław

tel.71  795 91 55

stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, pedodoncja, ortodoncja, periodontologia 

 

 

1

Małgorzata Mania

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 

Al. Gen. Hallera 96/3

53-203 Wrocław

tel.71  390 49 01

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

2

Barbara Kobylańska Stomatologia „Na Biskupinie”

 

ul. Karola Olszewskiego 21

51-642 Wrocław

tel.71  348 42 92

stomatologia zachowawcza, periodontologia, pedodoncja, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka

 

8

 

ROYAL  DENT Bartkowiak i Urban s.c.

 

ul. Leszczyńskiego 5/7/9

50-078 Wrocław

tel.71  344 11 29

stomatologia zachowawcza z endodoncją, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka, stomatologia dziecięca, periodontologia

 

 

2

Przychodnia  „STOMED” Spółka Cywilna Szczepańscy

 

ul. L. Pasteura 1

59-700 Bolesławiec

tel.75  732 46 82

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

1

Hanna Tarnawska

 

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

tel.74  666  77  71

stomatologia zachowawcza, pedodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka, periodontologia 

 

0

Małgorzata Góralczyk

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Kamienna 1A

59-300 Lubin

tel.76  842 01 90

ortodoncja, pedodoncja, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, periodontologia, stomatologia zachowawcza

 

1

 

 

„INTERMEDICATUS” s.c. Lilianna Gawrońska-Kuc, Zdzisław Kuc

 

ul. B. Krzywoustego 2

56-416 Twardogóra

tel.71  351 99 74

periodontologia, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka, chirurgia stomatologiczna 

 

0

Irena Krystyna Murakowska-Brzezicka

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 

 

Al. Niepodległości 7/5

58-100 Świdnica

tel.74  851 27 50

 

ortodoncja

 

 

1

 Paweł Jan Studnicki

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Brzozowa 22

52-200 Wysoka

tel.71  726 21 26

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja , protetyka stomatologiczna, periodontologia

 

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu

Sp.z o.o.

 

ul. Zawidowska 4

59-800 Lubań

tel.75  721 37 87

 

ortodoncja

 

 

1

 

Artident Klinika Stomatologii Estetycznej i Ortodoncji s.c. Janina i Sebastian Tęcza

 

 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 144c-146a

tel.71  321 61 07

606 91 77 42

 

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, protetyka stomatologiczna, periodontologia, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja

 

 

2

Zdzisław Oszczęda

 

Centrum Medyczne STOMADENT

 

ul. Dolne Młyny 21

59-700 Bolesławiec

tel. 75  734 68 52

 

 

 

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

4

Łukasz Kierul Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRIMADENT”

 

ul. Piłsudskiego 36
C1-D1

58-160 Świebodzice

tel.74  854 78 08

 

 

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca,

chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

2

MILLENIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, periodontologia, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

 

3

ul. Wrocławczyka 40/1

50-375 Wrocław

tel.71  322 90 41

stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

 

4

ul. Broniewskiego 87a

58-309 Wałbrzych

tel.74  666 87 77

 666 704 707

 

ul. Krynicka 50

50-555 Wrocław

tel.71  336 76 35

 

chirurgia stomatologiczna

 

1

Zbigniew Domagała

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„ESKULAP”

 

ul. Strażacka 7

58-564 Sosnówka

tel.75  761 07 26

75 752 21 83

 

 

protetyka, stomatologia zachowawcza, pedodoncja, periodontologia, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja

 

2

Przychodnia Stomatologiczna NZOZ s.c. Gruca Tomasz,

Gruca Sylwia

 

ul. Rogowska 42 B

54-440 Wrocław

tel. 71 373 61 51

 

 

ortodoncja

 

1


 
Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego

Firma, nazwa albo imię i nazwisko   podmiotu leczniczego

Nazwa stażu cząstkowego odbywanego w tym podmiocie

Nazwa stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego  oraz nazwa podmiotu, z którym została zawarta umowa o odbywanie stażu w ramach oddelegowania

 

Liczba

miejsc

stażowych

w 2015 r.

Przychodnia Stomatologiczna

s.c. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak

 

ul. Moniuszki  9

67-200 Głogów

tel.76  833 24 74

 

stomatologia ogólna

pedodoncja

protetyka

ortodoncja

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

 

 

 

2

Poradnie Stomatologiczne PRODENTIS s.c.- Marek Kaleta, Barbara Ujec-Kaleta

 

ul. Mariana Falskiego 46, 51-173 Wrocław

tel.71  372 65 52

Poradnie stom.

ul. Armii Krajowej 4

50-541 Wrocław

tel.71  336 23 70

ul. Trwała 7

53-335  Wrocław

tel.71  783 04 98

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

 

 

 

 

 

2

 

Przychodnia

„STOMED” Spółka Cywilna Szczepańscy

 

ul. L. Pasteura 1

59-700 Bolesławiec

tel.75  732 46 82

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

1

Krystyna Majdzik

 

NZOZ „K-MED „

 

ul. Krynicka 50

50-555 Wrocław

tel.71  336 76 35

 

 

stomatologia zachowawcza

pedodoncja

protetyka stomatologiczna

periodontologia

 

chirurgia stomatologiczna –Łukasz Wojciech Rzeszut Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wrocław ul. Krynicka 50

 

ortodoncja- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Maria Szuster Wrocław ul. Krynicka 50

 

 

 

 

1

 

Centrum Stomatologiczne  Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski

 

ul. Kopernika 3a

58-200 Dzierżoniów

tel.74  831 04 10

stomatologia zachowawcza

pedodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka

periodontologia, ortodoncja

 

 

1

 

Przychodnia Stomatologiczna

JANUDENT

lek. stom. Iwona Januszkiewicz

 

ul. Sportowa 9

58-210 Łagiewniki

tel. 74  635 14 50

503 140 169

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia stomatologiczna, protetyka  

stomatologiczna, pedodoncja, periodontologia

ortodoncja- Perfect Dent Sp. z o.o Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wrocław ul. Dobrzyńska 21/23

 

 

1

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

 

ul. Rudolfa Weigla 5

50-981 Wrocław

tel.71  261 660 580

 

stomatologia zachowawcza 

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja, protetyka stomatologiczna

periodontologia

 

 

 

8

Prywatna Praktyka Dentystyczna

lek. dent. Krzysztof Griman

 

ul. Wiosenna 24a

57-300 Kłodzko

tel.74  867 51 77

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją

pedodoncja

protetyka  stomatologiczna  chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

periodontologia

 

 

 

 

1

 

PERFECT-DENT

Sp.z o.o.

 

 

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław

tel. 71 781 56 73

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca ortodoncja, protetyka,

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

 

 

 

6

 

CITODENT Centrum  Stomatologiczne Spółka jawna

Furtak - Pobrotyn i

s-ka

 

pl. Zamkowy 5

55-200 Oława 

tel.71 313 32 66

protetyka  stomatologiczna

ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

stomatologia zachowawcza

z endodoncją, pedodoncja

 

 

 

6

Grażyna Nałęcz-Socha

 

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej

 

ul. Kiepury 77

58-506 Jelenia Góra

tel.75  754 23 56

stomatologia zachowawcza

protetyka stomatologiczna

stomatologia dziecięca

chirurgia, ortodoncja, periodontologia

 

 

 

1

„Stomatologiczne Centrum Transferu  Technologii” spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

 

ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław

tel.71  784 02 89

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia

 ortodoncja

 

 

 

10

 „Interdent” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

 

ul. Długa 16B/32

53-658 Wrocław

tel.71  341 88 55

71 712 09 09

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

pedodoncja

periodontologia, ortodoncja

stomatologia zachowawcza

 

 

 

4

ROYAL  DENT Bartkowiak i Urban s.c.

 

ul. St. Leszczyńskiego
5 /7/9

50-078 Wrocław

tel.71  344 11 29

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją

stomatologia dziecięca

protetyka , ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

 

 

 

2

 

Barbara Kobylańska Stomatologia „Na Biskupinie”

 

ul. Karola Olszewskiego 21

51-642 Wrocław

tel.71  348 42 92

stomatologia zachowawcza

protetyka, pedodoncja

ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

 

 

 

8

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centrum Stomatologii „STOMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Andrzeja Szmidta 15

 58-300 Wałbrzych

tel.74 842 41 56

 74 665 99 00

stomatologia zachowawcza z endodoncją

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

stomatologia dziecięca

ortodoncja

 

 

 

 

4

 

Lidia Chwesiuk Poradnia Stomatologiczna „Wojnów”

 

ul. Strachocińska 199

51-518 Wrocław

tel.71  346 64 18

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

chirurgia, protetyka

 

 

2

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna

 

ul. Kardynała Bolesława  Kominka 7

59-101 Polkowice

tel.76  746 08 00

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

protetyka stomatologiczna, ortodoncja- Przychodnia Stomatologiczna s.c. Janina Stefaniak , Tomasz Stefaniak

Głogów, ul. Moniuszki  9

 

1

 

 

 

Dorota Naglik

 

Famidental Stomatologia Rodzinna

 

ul. Rybacka 5a

55-200 Oława

tel.71  303 22 33

601 893 232

 

stomatologia zachowawcza   z endodoncją, chirurgia stomatologiczna, protetyka, ortodoncja, stomatologia dziecięca, periodontologia

 

 

 

3

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Maciej Kozłowski

 

ul. Spokojna 23

56-400 Oleśnica

tel.71  398 34 17

stomatologia zachowawcza 

stomatologia dziecięca chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

2

Jerzy  Sklepkiewicz

 

Przychodnia Stomatologiczna „VITADENT”

 

ul. Batalionu Parasol 9 lok. nr 1

59-220 Legnica

tel.76  856 14 37

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja, protetyka stomatologiczna

periodontologia

 

 

 

1

Magdalena Żywicka

 

NZOZ „Stomatologia bez bólu”

 

ul. Wojska Polskiego 30a

58-500 Jelenia Góra

tel.75  642 45 58

 

stomatologia zachowawcza

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

4

 Mariusz Szyba MAXDENT  Zespół Gabinetów Stomatologicznych

 

ul. Hallera 53/2

53-325 Wrocław

tel.71 361 15 04

601 633 199

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna  protetyka  stomatologiczna

periodontologia , ortodoncja

 

 

 

1

DENTAL CORNER Łukasz Wojszwiłło

 

ul. Bezpieczna 2

51-114 Wrocław

tel.71  352 63 54

 

stomatologia zachowawcza

z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna , protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Familia-Dent

Sp. z o.o.

 

ul. Grunwaldzka 21/1b

50-355 Wrocław

tel.71  321 82 47

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia

chirurgia, protetyka, ortodoncja - Perfect-Dent Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wrocław ul. Dobrzyńska 21/23

 

1

 

Hanna Tarnawska

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 77 71

stomatologia zachowawcza

pedodoncja

chirurgia stomatologiczna

protetyka, periodontologia

ortodoncja - Centrum Stomatologii STOMAX Sp. z o.o Wałbrzych, ul. Szmidta 15

 

0

Małgorzata Ewa Jancelewicz

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Jarzębinowa 13

59-700 Bolesławiec

tel.75 644 71 62

535 500 966

stomatologia zachowawcza

pedodoncja, ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

protetyka, periodontologia

 

 

 

1

Aurident Centrum Stomatologiczne Joanna Sward-Kot

 

ul. Skwierzyńska 26B-28A

53-522 Wrocław

tel.71  341 26 04

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia

ortodoncja - Perfect Dent- Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wrocław ul. Dobrzyńska 21/23

 

 

2

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Legnicka 61

54-203 Wrocław

tel.71 369 93 60

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja, protetyka stomatologiczna

periodontologia

 

 

7

 

Łukasz Lityński

 

NZOZ Lityńscy –Stomatologia

 

ul. Limanowskiego 25

59-400 Jawor

tel.76 870 54 55

stomatologia zachowawcza

protetyka, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja

periodontologia

stomatologia dziecięca

 

 

 

 

1

Małgorzata Mania

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 

al. Gen. Hallera 96/3

53-203 Wrocław

tel.71 390 49 01

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

chirurgia stomatologiczna- Mariusz Szyba Maxdent Zespół Gabinetów Stomatologicznych Wrocław ul. Gen. Hallera 53/2

 

2

Centrum Stomatologiczne

Dr Dominik Chodyra

 

ul. Stefana Batorego 4

59-700 Bolesławiec

tel.75 644 44 88

stomatologia zachowawcza z endodoncją, ortodoncja

protetyka stomatologiczna

periodontologia

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rafał Dobrakowski-Dentysta

 

ul. Śliczna 7/1

50-566 Wrocław

tel.71 333 66 66

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna periodontologia ,ortodoncja

 

 

 

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ENAMELUM”s.c. Tarnowicz-Krok, Mudy

 

ul. Krupnicza 6/8

pok.103

50-075 Wrocław

tel.71  795 91 55

stomatologia zachowawcza  z endodoncją, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna pedodoncja, ortodoncja, periodontologia

 

 

 

1

„GEODENT” Specjalistyczne Centrum Stomatologii  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Galla Anonima 2

51-162 Wrocław

tel.71  372 70 03

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

protetyka stomatologiczna

 

 

 

 

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dentamed” Maria Jolanta Skowrońska

ul. Wąska 6

59-800 Lubań

tel.75  721 55 05

stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia, protetyka stomatologiczna

ortodoncja, periodontologia

 

 

 

2

DENTIN Stomatologia Beata i Maciej Kawala Spółka Jawna

 

ul. Szybka 3 A

50-421 Wrocław

tel.71  344 00 44

stomatologia ogólna

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja, protetyka, periodontologia, pedodoncja

 

 

0

Przemysław Tomasz Karaszewski

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Jarzębinowa 24c

58-100 Świdnica

tel.74 856 88 98

 

stomatologia ogólna

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

 

 

 

2

 

Małgorzata Góralczyk

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Kamienna 1A

59-300 Lubin

tel.76  842 01 90

ortodoncja, pedodoncja protetyka stomatologiczna 

chirurgia stomatologiczna

periodontologia , stomatologia zachowawcza

 

 

 

1

 

 „INTERMEDICATUS” s.c. Lilianna Gawrońska-Kuc, Zdzisław Kuc

 

ul. B. Krzywoustego 2

56-416 Twardogóra

tel.71  315 99 74

stomatologia zachowawcza

chirurgia stomatologiczna

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

periodontologia

ortodoncja- NZOZ Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski 

Oleśnica ul. Spokojna 23

 

 

0

Maciej Marian Kaczmarek

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. A. Zamoyskiego 2

58-560 Jelenia Góra

tel.75  75 51 836

stomatologia zachowawcza

chirurgia stomatologiczna

pedodoncja, protetyka ortodoncja, periodontologia

 

 

 

1

 

ARTIDENT Klinika Stomatologii Estetycznej i Ortodoncji  s.c. Janina i Sebastian Tęcza

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 144c-146a

50-307 Wrocław

tel.71  321 61 07

606 91 77 42

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

 

 

 

2

Paweł Jan Studnicki

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Brzozowa 22

52-200 Wysoka

tel. 71  726 21 26

stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja

protetyka stomatologiczna periodontologia

 

 

 

1

Olaf Maria Bronowicz

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Ciepła 9-11/1J

50-524 Wrocław

tel.501 664 691

71 785 59 29

 

stomatologia zachowawcza

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

pedodoncja,periodontologia

ortodoncja- Lekarz Dentysta Rafał Dobrakowski

Wrocław ul. Śliczna 7/1

 

0

Uśmiech na 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Inflancka 4

51-354 Wrocław

tel.71  792 39 98

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna , ortodoncja

periodontologia

 

 

 

2

Beata Maria Jabłońska

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Okrzei 5/2

58-500 Jelenia Góra

tel.75  767 63 54

 

stomatologia zachowawcza z endodoncją

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

pedodoncja, periodontologia

ortodoncja -Iwona Maria Szuster Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wrocław ul. Krynicka 50

 

 

0

 

Krzyckie Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne OrtoDent Magdalena Zalwert-Zając NZOZ

ul. Skarbowców 122b

53-025 Wrocław

tel.71  782 84 42 601 44 73 53

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

10

 

Zdzisław Oszczęda

 

Centrum Medyczne STOMADENT

ul. Dolne Młyny 21

59-700 Bolesławiec

tel.75  734 68 68

 

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

4

Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA Spółka Partnerska Lekarze Dentyści Oleksy i Karaszewski

 

ul. Jarzębinowa 24C

58-100 Świdnica

tel.74  856 88 98

856 92 99

stomatologia ogólna

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

 

 

 

 

 

2

 

 

Łukasz Kierul Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRIMADENT”

 

ul. Piłsudskiego 36 C1-D1

58-160 Świebodzice

tel.74  854 78 08

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

2

MILLENIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Wrocławczyka 40/1

50-375 Wrocław

tel.71  322 90 41

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

 

 

 

3

A2 Clinic A.Krawczyk-Jagmin, A. Kosińska spółka jawna

 

ul. Broniewskiego 87a

58-309 Wałbrzych

tel.74  666 87 77

74 666 704 707

 

 

stomatologia ogólna

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia , ortodoncja

 

 

 

4

 

 

 

 

Nadija Wasilewska Centrum Stomatologiczne „NADENT”

 

ul. Sienkiewicza 116/2

50-347 Wrocław

tel.71  328 12 22

stomatologia zachowawcza z endodoncją

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

 

 

ortodoncja,periodontologia-NZOZ „Enamelum” s.c. Tarnowicz-Krok, Mudy Wrocław ul. Krupnicza 6/8

 

0

Zbigniew Domagała

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”

 

ul. Strażacka 7

58-564 Sosnówka

tel.75  761 07 26

75 752 21 83

 

stomatologia zachowawcza

protetyka, pedodoncja

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

ortodoncja

 

 

 

2

Alina Drozd

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

al. Niepodległości 21/4

59-300 Lubin

tel.76  844 19 44

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

 

 

 

0

Gabinety Stomatologiczne OPTIMA –MED

Ewa Szymańska

 

ul. Przyjaźni 66/9

53-030 Wrocław

tel.71  729 99 17

stomatologia zachowawcza

z endodoncją, pedodoncja,

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja

 

 

 

2

Ewa Jacek Górscy s.c.

 

ul. Obrońców Pokoju 28

67-200 Głogów

tel. 76 835 56 01

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca,  periodontologia, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna

 

 

 

0

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

Włodzimierz Tomasz Więcek

 

ul. Legnicka 19

59-225 Chojnów

tel.76  818 77 31

 

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca 

periodontologia

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

 

ortodoncja-Małgorzata Góralczyk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 

Lubin  ul. Kamienna 1A

 

 

 

1

Indywidualna  Praktyka Lekarska

 

Małgorzata Dziedzic

 

ul. Szkolna 2

59-100 Polkowice

tel.76  845 52 22

stomatologia zachowawcza  chirurgia stomatologiczna

protetyka, periodontologia

pedodoncja

ortodoncja- Małgorzata Góralczyk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubin ul. Kamienna 1A

 

 

 

1

Lilijana Gdula NZOZ Przychodnia „Risus”

 

ul. Karola Marksa 8b

58-260 Bielawa

tel.74  645 92 93

605 636 630

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

chirurgia stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

periodontologia

ortodoncja-Irena Krystyna Murakowska-Brzezicka

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Świdnica al. Niepodległości 7/5

 

 

1

 

JASMI Nasulicz spółka jawna

 

ul. Wilcza 6

56-120 Brzeg Dolny

tel. 607 975 097

stomatologia zachowawcza

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

 

 

 

1

„PRESTIGE DENT” spółka z o.o.

ul. Oławska 9

50-950 Wrocław

tel.71  785 68 02

663 677 777

stomatologia zachowawcza

protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

 

 

1

KODENT Centrum Implantologiczno-Stomatologiczne

Marlena Tatarczuk-Kośmińska, Paweł Kośmiński

ul. Długa 16

67-200 Głogów

tel.76  833 22 80

 

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

periodontologia, ortodoncja

protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna

 

 

 

1

„SAN-MED” Klasicki, Kozimor spółka jawna

 

ul. Polna 22

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.74 644 19 92

74 644 19 86

stomatologia zachowawcza

z endodoncją, chirurgia stomatologiczna

stomatologia dziecięca

protetyka stomatologiczna

ortodoncja, periodontologia

 

 

 

1

Anna Wojtyła Centrum Stomatologiczne ANADENT

 

ul. Hermanowska 89/91

54-134 Wrocław

tel. 71 374 46 76

stomatologia zachowawcza  pedodoncja, protetyka stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna periodontologia ,ortodoncja

 

 

 

2

Gabriela Iwona Datczuk

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Mieszka 1  101

58-314 Wałbrzych

 

tel.501 321 855

 

stomatologia zachowawcza

protetyka, pedodoncja

chirurgia stomatologiczna

periodontologia

ortodoncja- Centrum Stomatologii STOMAX Sp.
z o.o Wałbrzych
ul. Szmidta 15

 

 

1

 
Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacja  

POLECAMY W SERWISACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.