PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Do objęcia trzy kierownicze stanowiska na ŚUM

en
31-08-2017, 10:03
Do objęcia trzy kierownicze stanowiska na ŚUM Na ŚUM wolne miejsca pracy dla stomatologów - naukowców (fot. pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej - Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej, kierownika Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, oraz kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego na wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania stawiane kandydatom:
- co najmniej stopień naukowy doktora,
- Śląski Uniwersytet Medyczny ma być podstawowym miejscem pracy,
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki, kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowanie zespołami badawczymi,
- tytuł specjalisty lub specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej uczelni na kierownika której trwa konkurs.

Dokumenty, które należy złożyć:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym, 
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
- odpis dyplomu specjalisty,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- oświadczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 Lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach (w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z podaniem stanowiska),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika — Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2016 z dnia 21 września 2016 r. Senatu SUM,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654),
- wniosek awansowy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów na wszystkie konkursy: 7 września 2017 r.
Termin ogłoszenia wyników: 18 września 2017 r.

Więcej: sum.edu.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH