• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dezyderat w sprawie naprawy systemu kształcenia podyplomowego

ms
12-02-2016, 09:23
Dezyderat w sprawie naprawy systemu kształcenia podyplomowego Propozycje nie tylko wobec PES (foto: pixabay)
Lista postulatów NRL, dotyczących modyfikacji systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, jest tak długa, że bez mała zamieniała się w litanię, oby nie pobożnych życzeń i uzasadnionych żalów. Adresat dezyderatu, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dostał dokument, nad którym nie wystarczy się pochylić, tylko po to, aby przyjąć go do życzliwej wiadomości.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że analizie należy poddać każdy etap kształcenia specjalizacyjnego i przekonuje, iż samorząd lekarski powinien mieć większy wpływ na kształt systemu kształcenia oraz jego monitorowanie.

Naczelna Rada Lekarska dostrzegła konieczność zreorganizowania:

I. Szkoleń specjalizacyjnych poprzez:
- podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zmiany programów i sposobu realizacji szkoleń (pojawiły się bowiem zarzuty, że obecne programy specjalizacyjne są rozbudowane do tego stopnia, iż ich realizacja staje się niemożliwa, co może rodzić nieprawidłowości podczas szkolenia);
- zlikwidowanie „szkoleń na odległość", ponieważ nie zapewniają one odpowiedniego przygotowania do zdania egzaminu w części praktycznej;
- wykonywanie analiz pozwalających dokonywać oceny miejsc szkolenia we wskazanych typach placówek;
- ocenę miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego we wskazanych placówkach;
- przeprowadzenie szczegółowych ankiet dotyczących kształcenia podyplomowego (wśród lekarzy zdających egzamin, kierowników specjalizacji. ośrodków egzaminujących, konsultantów);
- stworzenie systemu motywacji dla kierowników specjalizacji.

II. Trybu przeprowadzania egzaminów poprzez:
- ujednolicenie oraz usystematyzowanie szkoleń w różnych ośrodkach - w celu wykluczenia dowolności interpretacji wymagań egzaminacyjnych (w ocenie NRL niedopuszczalna jest sytuacja, w której pytania egzaminacyjne nie odpowiadają zakresowi przeprowadzonych szkoleń);
- dostosowanie pytań testowych oraz zakresu egzaminu ustnego do zakresu wskazanej literatury zamieszczonej na stronach internetowych konsultanta krajowego, CMKP, towarzystw naukowych (np. enumeratywnie: podręcznik, autor, rok wydania);
- stworzenie rankingu ośrodków akredytowanych do kształcenia specjalizacyjnego oraz upublicznienia statystyk zdawalności;
- przeanalizowanie trybu, w jakim zostały przeprowadzone szkolenia specjalizacyjne (wolontariat, rezydentura, czy umowa o pracę) i dookreślenie, który system jest najefektywniejszy pod kątem zdawalności egzaminu (w związku z ogromnymi nakładami finansowymi poświęconymi procesowi kształcenia w systemie rezydentury, należy zapewnić taki poziom kształcenia, który zapewniłby wysoki współczynnik zdawalności, a w przypadku osób trwale nie zdających egzaminu - należałoby podjąć działania umożliwiające skierowanie ich na inną specjalizację);
- przeanalizowanie trybu, w jakim zostały przeprowadzone szkolenia specjalizacyjne (wolontariat, rezydentura, czy umowa o pracę) i dokonanie analizy, który system jest najefektywniejszy pod kątem zdawalności egzaminu;
- stworzenie mechanizmu, który pozwoliłby kierownikowi specjalizacji przerwać szkolenie specjalizacyjne w sytuacji, gdy lekarz w trakcie specjalizacji nie realizuje programu specjalizacji lub nie posiada odpowiednich predyspozycji psychofizycznych;
- monitorowanie losów lekarzy, którzy wielokrotnie nie zdali PES;
- wzmocnienie roli przedstawicieli samorządu lekarskiego, a w szczególności przedstawicieli NRL w pracach komisji egzaminacyjnych.

POLECAMY W SERWISACH