PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta w okowach ustawicznego szkolenia

14-12-2012, 14:13
Dentysta w okowach ustawicznego szkolenia  (foto:sxc.hu)
Dentysta w okowach ustawicznego szkolenia (foto:sxc.hu)
Dlaczego lekarz dentysta się szkoli? Dlatego, że szkolenie ustawiczne jest etycznym i zawodowym obowiązkiem każdego lekarza dentysty. Czy jest to przekonująca argumentacja?

W większości krajów dostrzeżono wagę szkolenia ustawicznego, zatem kształcenie takie jest obowiązkowe, prowadzone w formie programów punktowych, przyznawanych za uczestnictwo w: kursach, konferencjach, warsztatach, przez internet, literaturę.
Dentysta niezadowolony z form ustawicznego szkolenia
Nie wszyscy lekarze dentyści są jednak przekonani do racji ustawicznego szkolenia się w formule administracyjnych nakazów, ingerujących w proces aktualizacji wiedzy medycznej.

Negatywne oceny wynikają m.in. z:

- wysokich kosztów uczestnictwa w konferencjach, sympozjach;

- braku finansowania szkoleń ze środków publicznych i ulg podatkowych z nimi związanych;

- braku płatnego ustawowego urlopu szkoleniowego;

- nałożenia limitów na liczbę możliwych do uzyskania punktów edukacyjnych w niektórych formach kształcenia.

Reprezentanci Naczelnej Rady Lekarskiej podczas spotkania Grupy Roboczej Integracja ERO FDI, które odbyło się 15 listopada 2012 r. w Moskwie, stawiali otwarte pytania:

- czy kształcenie ustawiczne powinno być obowiązkowe, czy dobrowolne,

- czy powinien istnieć system ocen w związku z wypełnieniem obowiązku kształcenia,

- czy powinny być sankcje za niedopełnienie obowiązku kształcenia ustawicznego.

Przedstawiciele NRL wskazali na powszechnie stosowany system punktowy do oceny kształcenia ustawicznego, który w większości krajów Unii Europejskiej jest obowiązkowy, i który wydaje się być praktycznym sposobem oceny aktywności edukacyjnej lekarza.

W większości krajów członkowskich niedopełnienie rejestracji punktów nie powoduje sankcji karnych. System punktowy, co prawda odzwierciedla aktywność lekarza dentysty, ale nie zawsze przekłada się to na poziom wiedzy praktycznej i czasem nie wnosi istotnych zmian do codziennej praktyki dowodzili Polacy.

Ważnym argumentem, przemawiającym za stosowaniem systemu punktowego jest uniwersalność rozwiązania i możliwość jego zastosowania w sytuacjach, kiedy potrzebna jest ocena kompetencji lekarza.

Przyjęty przez poszczególne kraje system punktowy będzie się zmieniał, aby sprostać nowym uwarunkowaniom jak np. e-learning. Należy dążyć do stanu, w którym podobna wartość punktu umożliwi uznanie punktów uzyskanych w innym kraju.

W Polsce ważną rolę w procesie edukacyjnym zajmują okręgowe izby lekarskie, które dokonują rejestracji uczestników szkoleń, ale przede wszystkim próbują stwarzać dogodne warunki, sprzyjające dopełnieniu obowiązku uczestnictwa w szkoleniach (w większości bezpłatnych). OIL starają się pomagać lekarzom dentystom finansowo - w przypadku udziału medyków w kursach płatnych lub szkoleniach zagranicznych.

80 90 proc. lekarzy czynnie uprawiających zawód systematycznie uzupełnia wiedzę, że jest to konieczne wynika z: Kodeksu etyki lekarskiej,  Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przesłanek etycznych, moralnych.

Po raz pierwszy formalne ramy tego procesu nakreśliła Naczelna Rada Lekarska w uchwale nr 38-03-IV z 24 stycznia 2003 r. Natomiast pierwszym aktem prawnym rangi państwowej sankcjonującym kwestie kształcenia ustawicznego była ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. i akt wykonawczy do niej w formie rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   kursy stomatologiczne   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH