PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta unijny, kwalifikacje krajowe

12-12-2012, 05:42
Dentysta unijny, kwalifikacje krajowe (foto: sxc.hu)
Dentysta unijny, kwalifikacje krajowe (foto: sxc.hu)
Dentysta nie powinien mieć żadnych problemów z automatycznym uznaniem kwalifikacji uzyskanych na terenie UE. A tymczasem.

Prawdą jest, że dyrektywa 2005/36/WE określa zasady uznawania przez państwa unijne kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez dentystę w innych państwach członkowskich. Przepisy dyrektywy odnoszą się wyłącznie do kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez obywateli państw członkowskich Unii. Co zatem począć w sytuacji, gdy kwalifikacje zdobyte zostały poza terytorium UE? Nie dotyczy Polaków? Pamiętajmy jednak, że wielu dentystów zdobywało kwalifikacje jeszcze wówczas, gdy Polska do Unii Europejskiej nie należała.
Dentysta z kwalifikacjami zdobytymi poza UE
O ile lekarz dentysta ubiega się o uznanie kwalifikacji spoza UE na terytorium jednego z państw członkowskich, to nie dyrektywy unijne, a przepisy tego właśnie państwa są decydujące. Oczywiście kwalifikacje nie mogą być mniejsze niż minimalne wymogi obowiązujące na terenie UE.

Dentysta spoza UE ubiegający się o uznanie kwalifikacji w Polsce

Dentysta spoza państw członkowskich, ubiegający się o uznanie kwalifikacji w Polsce, musi m.in.:

- dokonać nostryfikacji dyplomu przez polską uczelnię medyczną,

- odbyć staż podyplomowy, ewentualnie uzyskać zgodę ministra zdrowia na zaliczenie takiego stażu,

- złożyć egzaminy w ramach LDEK.

Trzeba przyznać, że polscy dentyści nie mieli łatwej drogi do unijnego rynku pracy. Komisja Europejska pierwotnie utrzymywała, że studia w Polsce na kierunku stomatologicznym nie są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie.  Samorząd lekarski w Polsce wskazywał, że kształcenie to było zgodne już od 1993 r., od momentu wprowadzenia nowej formuły stażu podyplomowego. Ostatecznie za datę zgodności przyjęto rok akademicki 2003/2004.

Problemy ciągle jednak występują. Uznawanie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo twarzowej związane z potwierdzeniem tzw. praw nabytych, a dokładniej z faktycznym, zgodnym z prawem, wykonywaniem zawodu lekarza dentysty w Polsce przez co najmniej trzy kolejne lata (w okresie ostatnich pięciu lat).

Z kolei w przypadku specjalizacji: chirurgia stomatologiczna oraz ortodoncja - problemy mogą mieć lekarze, którzy odbywali studia przez 2003 rokiem. Władze Holandii uznały np.  autorytatywnie,  że polskie dyplomy z tytułem lekarza stomatologa nie mogą być uznawane za potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie lekarza dentysty.

Kolejne zmiany przewidziane w prawie unijnym, m.in. w wyniku nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE

- wprowadzenie tzw. europejskiej legitymacji zawodowej (rodzaj elektronicznego certyfikatu w formie folderu zawierającego całą dokumentację dotyczącą stomatologa);

- konieczność znajomości języka państwa przyjmującego (próba określenia reguł weryfikacji znajomości języka obcego, w szczególności w odniesieniu do osób wykonujących zawody mające związek z bezpieczeństwem pacjentów, a takim zawodem jest właśnie zawód lekarza dentysty);

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   Prawo pracy   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH