• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta bierze ostatnią przeszkodę w stażu podyplomowym

17-12-2012, 05:32
Dentysta bierze ostatnią przeszkodę w stażu podyplomowym (foto: sxc.hu)
Dentysta bierze ostatnią przeszkodę w stażu podyplomowym (foto: sxc.hu)
Kolokwium jest jednym z ważniejszym elementów kończących odbywanie przez lekarza dentystę stażu podyplomowego.

Dentysta przed złożeniem kolokwium musi zaliczyć sprawdziany z zakresu:

- stomatologii zachowawczej,

- stomatologii dziecięcej,

- chirurgii stomatologicznej,

- protetyki stomatologicznej,

- periodontologii i ortodoncji.

Kolokwium przeprowadza:

- ordynator,

- inny lekarz kierujący oddziałem szpitala,

- kierownik będący lekarzem dentystą w podmiocie leczniczym, w którym lekarz dentysta odbywał staż,

- lekarz dentysta wyznaczony przez okręgową radę lekarską, z udziałem opiekuna stażysty (w przypadku stażysty, który odbywał staż w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej).

- lekarz niebędący opiekunem, a wyznaczony przez kierownika podmiotu leczniczego (w  przypadku gdy kierownik podmiotu leczniczego nie jest lekarzem).

Zaliczenie kolokwium:

stażysta otrzymuje odpowiedni wpis w karcie stażu.

Negatywny wynik kolokwium:

przeprowadzający kolokwium wskazuje rodzaj umiejętności, których stażysta nie opanował w sposób zadowalający i wyznacza termin kolokwium uzupełniającego.

Negatywny wynik kolokwium uzupełniającego:

opiekun informuje o tym koordynatora, który kieruje stażystę do odbycia dodatkowego przeszkolenia, a po jego zakończeniu wyznacza nowy termin kolokwium i odnotowuje ten fakt w karcie stażu.

Stażysta może zaliczyć staż podyplomowy po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu obowiązkowych kolokwiów i sprawdzianów.

Zaliczenie stażu potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska.

Stażysta, który ubiega się o potwierdzenie zaliczenia stażu, musi złożyć we właściwej okręgowej izbie lekarskiej wypełnioną ankietę.
Zasady odbywania stażu podyplomowego przez lekarza dentystę określa rozporządzenie ministra zdrowia zawarte w Dzienniku Ustaw z 28 września 2012 r. pod poz. 1082. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2012 r.
Rozporządzenie stanowi, że staż podyplomowy powinien być realizowany po uzyskaniu przez lekarza ograniczonego prawa wykonywania zawodu i opiera się na następujących zasadach:

- odbywany jest w placówkach wpisanych na listę marszałka województwa;

- program stażu realizowany jest w ramach zatrudnienia etatowego lekarza (etaty stażowe finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem marszałków województw);

- staż rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 października i 1 marca, natomiast kończy się uzyskaniem zaliczenia przez koordynatora stażu.

Ukończenie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   staż   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH