PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentyści w Łódzkiem dostaną dofinansowanie na szkolenia, ale...

ms
14-05-2015, 12:41
Dentyści w Łódzkiem dostaną dofinansowanie na szkolenia, ale...
To dobra wiadomość, jest jednak co najmniej jedna gorsza. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 200 zł w ciągu dwóch lat kalendarzowych.

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi utworzyła fundusz celowy na dofinansowanie obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - członków OIL w Łodzi. Wysokość dofinansowania przyznanego ze środków funduszu, nie może przekroczyć 200 zł w ciągu dwóch lat kalendarzowych.

Przepisy dotyczące dofinansowania weszły w życie 1 maja 2015 r.

Z funduszu może być dofinansowana każda z form aktywności zawodowej określonej w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów. Przy czym dofinansowane mogą być wyłącznie koszty poniesione przez lekarza bądź lekarza dentystę bezpośrednio na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem:
- kosztów przejazdu,
- wyżywienia,
- noclegów.

Dofinansowanie nie może być przyznane do form doskonalenia zawodowego organizowanych i dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku według określonego wzoru.

Do wniosku muszą zostać załączone:
- dokument stanowiący potwierdzenie odbycia określonej formy doskonalenia zawodowego;
- potwierdzenie poniesienia przez lekarza lub lekarza dentystę kosztów odbycia określonej formy doskonalenia zawodowego.
Dofinansowanie przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy.

Uchwała Nr 681/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 20 stycznia 2015 r. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH