PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy trzeba zapłacić podatek dochodowy od stypendium naukowego?

18-12-2012, 05:48
Czy trzeba zapłacić podatek dochodowy od stypendium naukowe? (źródło: pixmac.pl)
Czy trzeba zapłacić podatek dochodowy od stypendium naukowe? (źródło: pixmac.pl)
Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opinia podtrzymuje stanowisko, że

stypendium nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W zależności od przyczyny otrzymywania stypendium, a także źródła ich finansowania, często pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości o charakterze podatkowym. Interpretacja Ministra Finansów ma za zadanie ujednolicić stanowiska.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są: - stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, - stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym,

- inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Stypendium naukowe - interpretacja

Przepisy wyodrębniają dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

- stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),

- stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   stypendium naukowe   Podatki   Nauka  

POLECAMY W SERWISACH